Martin tar grep om kommunikasjonen

Martin Fossum

I ett år skal Martin Lerberg Fossum vikariere som Barentssekretariatets kommunikasjonssjef. Han tenker at den viktigste oppgaven for det kommende året blir å løfte frem flere gode prosjekthistorier og barentsheltene som har skapt dem. 

Mens Barentssekretariatets kommunikasjonssjef Anja Kristine Salo er ute i fødselspermisjon, skal Martin Lerberg Fossum lede kommunikasjonsarbeidet til Barentssekretariatet. De siste seks årene har han vært kommunikasjonsrådgiver ved det norske generalkonsulatet i New York, men å bytte ut en av verdens største byer med den lille grensebyen Kirkenes har han få problemer med. 

- Kontrasten er selvsagt enorm, men samtidig er det så mye nytt og annerledes her i nord som gjør dette til en utrolig spennende oppgave å bryte løs på, sier Martin. 

Løfter frem barentshistorier
Det han ser aller mest frem til er å lete frem flere av de gode barentshistoriene. Historier som skapes hver eneste dag over hele Barentsregionen, der russere og nordmenn møtes og knytter bånd på tvers av grensene. Det kan være helt unike historier fra folk som har gjennomført prosjekter som skiller seg ut i mengden, eller det kan være de helt hverdagslige møter som er med på å bygge stabilitet og forståelse mellom folk og kulturer. 

- Hvert år støtter Barentssekretariatet rundt 200 norsk-russiske prosjekter. Her er det minst like mange historier å fortelle, sier Martin. 

Når disse prosjektene årlig inkluderer rundt 35 000 deltakere, så er det ikke tvil om at det finnes mange barentsopplevelser der ute som han synes fortjener langt mer oppmerksomhet. Her håper han også på litt hjelp fra prosjektdeltakerne. 

Følg vår snapchat.

- Selv om vi får inn beskrivelser av prosjektene i søknaden, er det ikke alltid like lett å se det unike i et prosjekt ut fra en søknad. Til det trenger vi hjelp fra alle dere som deltar i prosjektene, sier Martin. 

Han håper at så mange som mulig kontakter han enten på e-post martin@barents.no eller på telefon
+47 468 19 812. 

Martin har også en plan om å få mer fart i sekretariatets profiler på sosiale medier. Facebook-siden har det vært god aktivitet på i noen år. Nå er det på tide å få like stor aktivitet i Instagram-, Twitter- og Snapchat-profilene til sekretariatet. Her skal det gjøres en rekke grep det kommende året med å fylle på med kreativt og godt innhold som fenger mange barentsentusiaster. 

Våre SoMe-profiler 
Facebook: @barents
Twitter: @barentssec
Instagram: @barentssec

Tre som jobber med info
Barentssekretariatet vil være bedre rustet enn på mange år til å drive godt informasjonsarbeid. I mai var tre nye prosjektrådgivere på plass i staben, og dermed kan de som jobber med informasjonsarbeid i større grad konsentrere seg om å få ut mer informasjon om alle aktiviteter. I tillegg er Amanda Åsberg nylig ansatt som videojournalist i ettårig prosjektstilling som Barentspilot, og sammen med Jonas Karlsbakk som er redaktør for Barents.no, har sekretariatet nå et infoteam på tre personer. 

- Jeg føler vi er veldig godt rustet til å få stor aktivitet i informasjonarbeidet, så det blir utrolig moro å bruke det kommende året på å sette kommunikasjonsplanene til Barentssekretariatet ut i live, avslutter Martin.