Klargjør for mer brobygging

Ketil Solvik-Olsen og Sergey Aristov vektla den symbolske betydningen som nybroen har for kontakten mellom nabolandene.
Solvik-Olsen Arstiov

Министр транспорта и связи Норвегии Хьетиль Солвик-Улсен и заместитель министра транспорта РФ Сергей Аристов связали вместе ленты в цветах норвежского и российского флагов на открытии моста через Бёк-фьорд (Фото: Юнас Карлсбакк)

Den norske samferdselsministeren ser på god infrastruktur i grenseområdene som en avgjørende faktor for å bringe nordmenn og russere nærmere sammen. - Det å bygge veier, tunneler og broer er også et symbol på at vi vil utvikle vennskap og at vi vil være sammen, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen da han åpnet den oppgraderte E105 i dag. 

Etter mer enn 11 års arbeid kunne Norges samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og Russlands viseminister for transport Sergey Arstiov endelig åpne siste del av oppgraderingen av Europaveien mellom Kirkenes og Murmansk. 

- Gode veier binder folk sammen og det fjerner hindringer både fysisk, men kanskje aller viktigst mentalt, sa Solvik-Olsen i sin tale. 

Viktig vei
Viseminister Sergej Aristov var i sin tale opptatt av at betydningen av transport for næringslivet, og at moderne transporthåndtering er en av de viktigste forutsetninger for vekst i landet. 

- Dagen i dag er et godt eksempel på at våre to land forstår viktigheten av en god transportinfrastruktur i nord, sa viseminister Aristov. 

Han er veldig glad for at regionen har fått en god og trafikksikker vei som knytter sammen folk og havner i nord. 

Se våre bilder fra åpningen av Bøkfjordbrua. 

 

Vennskap mellom to folk. 
Solvik-Olsen ser på den nye veien og den nye broa som et symbol på vennskap mellom to nasjoner. At den er bygd i samarbeid mellom to gode naboer, gjør at Solvik-Olsen også ser på veien som et symbol på gjensidig respekt og gjensidig anerkjennelse av hverandre.

- Vi har en gjensidig interesse i å videreutvikle dette samarbeidet. Både i næringslivet, innen kulturlivet, innen fiskeri, innen miljøarbeid og for helse og utdanning, avsluttet Solvik-Olsen.

Store investeringer
Mange har kalt oppgraderingen av E105 for det viktigste infrastrukturtiltaket i Barentsregionen siden etableringen i 1993. Der man i årene etter årtusenskiftet humpa seg mellom byene på både norsk og russisk side, er veien i dag rettet ut, gjort bredere og ikke minst mer trafikksikker.

På norsk side er det brukt 840 millioner kroner, fortalte veidirektør i Nord-Norge, Torbjørn Naimak. På russisk side er det brukt flere milliarder kroner på oppgraderingen, av det som også er en langt lenger veistrekning. 

I 2007 måtte reisende alltid beregne minst 4 timer på kjøreturen mellom Kirkenes og Murmansk. Med lite kø på grensen kan den samme reisen gjøres unna på ned mot tre timer i 2017. 

En brobygger
Tidligere Ambassadør til Russland, Øyvind Nordsletten, var grensevakt ved Elvenes under den kalde krigen, og hadde som sin viktigste oppgave å sprenge Elvenesbroa i tilfelle invasjon.

I sitt voksne liv har han derimot jobbet kontinuerlig med å bygge gode relasjoner og mental brobygging på tvers av grensen. Derfor er det gledelig for han å se den nye broa på Elvenes også fører til fysiske forbedringer av kontakten mellom Norge og Russland. Se vårt videointervju med Nordsletten her.

Behagelig reise
Åpningen av Bøkfjordbroa er siste del av utvikling av E105 på norsk side. Arbeidet med å oppgradere hele veien mellom Bjørkheimkrysset på Hesseng og til Sollia like ved Storskog har pågått 7-8 år. Den siste halve kilometeren inn mot den norske grensepasseringspunktet er foreløpig ikke gjort noe med i påvente av at det skal bygges ny grensestasjon. 

- Nå er det viktig at vi rydder opp i det siste hinderet på reisen Norge og Russland, og sikrer at det blir bygd effektive og godt dimensjonerte grensestasjoner på norsk og russisk side av Storskog, sa ordfører Rune Rafaelsen i sin tale under åpningen. 

På russisk side har de gjort enda mer omfattende endringer på den i alt 250 kilometer lange veistrekningen. Veien mellom grensestasjonen i Borisoglebsk og grensegjerdet er totalrenovert de siste to årene, og i 2013 ble en helt ny parsell mellom grensegjerdet og Zapolyarny åpnet. I tillegg er det bygget ny bro over Pechengaelven, det har lagt nytt veidekke hele veien til Murmansk og en del krappe svinger har blitt utbedret lang en rekke plasser.  

Dermed er det endelig europavei-standard på hele strekningen, som igjen gjør grenseoverskridende arbeid både enklere og langt mer behagelig for alle deltakere i barentsprosjekter.