- Helsesamarbeidet blir stadig tettere

Anita Brekken og Svetlana Presnova har samarbeidet om tuberkuloseforebygging i Finnmark og Murmansk i 15 år.

Økt åpenhet blant russerne har gjort helsesamarbeidet på tvers av grensen både tettere og bedre, forteller Anita Brekken i Finnmarkssykehuset. Sist uke inviterte hun sine kolleger fra helsevesenet i Murmansk til fagkonferanse og omvisning på nye Kirkenes Sykehus.

Finnmarkssykehuset og helsekomiteen i Murmansk arrangerer felles fagkonferanse hvert år. Det er et møte mellom gode venner som har lang erfaring fra helsesamarbeid på tvers av grensen. Et samarbeid som har pågått siden tidlig på 90-tallet, og der mange både i den norske og den russiske delegasjonen har deltatt på flere av de tidligere konferansene.

Valerii Peretrukhin er helseminister for Murmansk Oblast. (Foto: Jonas Karlsbakk)

Vil lære
Valerii Peretrukhin er helseminister for Murmansk Oblast og en av de som deltatt på en rekke av disse konferansene. Peretrukhin er imponert over det nye sykehuset i Kirkenes, der alt er nytt og moderne. I Murmansk har de en rekke sykehus med ulike behandlinger spredd over hele byen, mens alt er samlet under ett tak på ulike avdelinger i Kirkenes. 

- Når vi nå skal gjøre en del endringer ved sykehuset i Pechenga ønsker vi å lære av hvordan de har bygd opp dette sykehuset. Da blir det viktig å ha et tett og godt samarbeid med våre kolleger her i Norge, sier Peretrukhin.

Kulturforskjeller
For Helse Nord er det et viktig å utvikle et godt samarbeid med russiske helseinstitusjoner. Både i Tromsø og Bodø har de flere prosjekter gående med partnere i russisk del av Barentsregionen.

Likevel er det naturlig nok Kirkenes sykehus som har det tetteste samarbeidet, med sin nærhet til Russland. Anita Brekken er leder for rådgivingsgruppen for Russlandssamarbeid i Finnmarkssykehuset. Hennes kolleger i Helse Nord misunner henne denne nærheten, siden hun får en langt tettere dialog og kontakt med sine russiske kolleger og kan treffes oftere. Noe som ikke minst blir viktig i det praktiske samarbeidet. 

- Gjennom jevnlige møter bygger vi opp en forståelse for kulturen i helsevesenet og en kunnskap om oppbygningen av organisasjonene på begge sider av grensen. Når det oppstår situasjoner der vi må samarbeide, så vet vi umiddelbart hvordan vi kan forholde oss til hverandre og det har en stor verdi, forteller Anita Brækken.

Anita Brækken og Svetlana Presnova tester om de er gode nok til å vaske hendene. (Foto: Jonas Karlsbakk)

Mer åpenhet
Brekken er til daglig tuberkulosekoordinator ved Finnmarkssykehuset og har samarbeidet med sjefslege Svetlana Presnova ved Tuberkulosesykehuset i Murmansk siden 2003.

Gjennom denne kontakten har de bygd opp et sterkt og godt vennskap som bare vokser. Anita har sett hvordan forholdene har endret seg i Russland gjennom denne perioden. 

- Russerne har blitt mer åpne med årene og det gjør at vi også kan samarbeide tettere, forteller Brekken. 

Kortere pasientopphold
Helseminister Peretrukhin ser mange ting som er bra ved norske sykehus og som de kan lære av i Russland. 

- Russisk helsevesen er ganske konservativt og der prøver vi å se på hvordan Skandinaviske sykehus jobber for å utvikle driften. Blant annet er det lærerikt å se på hvordan de jobber med å gjøre pasientoppholdet på sykehuset kortest mulig ved å ha en mest mulig effektiv behandling, sier Peretrukhin.

Det nye sykehuset i Kirkenes er også spekket med alt av ny teknologi, og han ser at norsk helsevesen har kommet langt i en veldig effektiv elektronisk pasienthåndtering som det er spennende å lære om. 

Ambulansesamarbeid
Planen var å få signert en ny avtale for ambulansesamarbeid under konferansen, men på grunn av at den ikke var ferdigbehandlet politisk måtte signeringen utsettes. Det er uansett ikke noen stor fare, siden det er snakk om justeringer av en avtale som har ligget i bunnen i mange år.

Avtalen gjør at norske og russiske ambulanser enkelt kan krysse den norsk-russiske grensen med ambulanser og alle medikamenter de må ha med seg, når de må hente sine landsmenn som har skadet seg eller blitt syke i nabolandet. 

Se bilder fra fagkonferansen i Kirkenes. (Alle foto: Jonas Karlsbakk)

­­