Flere Barentsprosjekter i 2017

Barents Summer Games i Bodø var et av 226 prosjekter som fikk støtte av Barentssekretariatet i 2017.

Fasiten er inne for hvordan Barentssekretariatet fordelte sine prosjektmidler for 2017. Nesten 52 millioner kroner gikk til hele 226 norsk-russiske samarbeidsprosjekter i 2017.

­­

Barents Games i Bodø ble det største enkeltprosjektet Barentssekretariatet støttet i 2017. Idrettsarrangementet samlet 600 ungdommer fra Norge, Sverige, Finland og Russland, de møttes til tvekamp i 15 forskjellige idrettsgrener. Barentssekretariatet innvilget prosjektet med 3,6 millioner kroner.
 
- Barentsidretten handler om å bygge vennskap på tvers av landegrensene, om å utvide horisonten og øke forståelsen for hverandres kulturer. Gjennom dette arbeidet er vi med på å legge til rette for at ungdom engasjerer seg vi er med på å bryte ned fordommer. Barentssamarbeidet er fredsarbeid i praksis, sier Mona Lisa Skipnes, leder for idrettssamarbeidet i Barentsregionen.  

- Barents Games har blitt et mønsterprosjekt for hvordan organisasjoner kan jobbe på tvers av grenser i Barentsregionen for å utvikle noe helt unikt. Det mener vi det er veldig viktig å støtte opp under, sier daglig leder i Barentssekretariatet Lars Georg Fordal. 

Vinterutgaven av Barents Games arrangeres i mars 2018 i Luleå, Sverige.

Flere søknader
Barentssekretariatet mottok 293 søknader om prosjektstøtte i 2017. 226 av disse fikk innvilget finansiering fra Barentssekretariatet (inklusive 19 prosjekter som tilhører kulturprogrammet BarentsKult). Prosjekter som involverer utdanning og kompetanse-overføring tilhører den kategorien av prosjekter som fikk mest støtte i 2017. Kulturprosjekter og idrettsprosjekter fyller de to andre plassene på topp tre-lista. 

- Det er flott å se at en stor del av Barentssekretariatets midler går til utdanning og unge. Det er de som skal drive Barentssamarbeidet videre, sier Lars Georg Fordal.

- Det er vår jobb å bidra til at folk ser det naturlig å krysse grensa for å samarbeide og møte andre mennesker. Slik blir skepsis og fiendtlighet til vennskap og fredelige tanker. 

(Eksempel: Hadsel Vgs. fikk støtte av Barentssekretariatet for å reise på skoletur til Russland i år. Elevene laget en film om hva de opplevde hvordan de hadde det på tur til Arkhangelsk og St. Petersburg, se den her: https://www.youtube.com/watch?v=hsK1yO5RX3E

Barentssekretariatet støttet 226 prosjekter i 2017, dette er en økning fra 2016 hvor 199 prosjekter mottok støtte. Antallet kroner som ble tildelt samarbeidsprosjekter økte med nesten 13 millioner kroner, fra 39 087 640 norske kroner til 51 941 000 norske kroner. Barentssekretariatet har hatt flere penger å dele ut i 2017 fordi tidligere prosjekter har brukt mindre penger enn budsjettert. 

Flest prosjekter i Finnmark
Omkring 50 prosent av prosjektene er hjemmehørende i Finnmark fylke. 30 prosent av prosjektene har en prosjektsøker fra Troms, 18 prosent fra Nordland. Ser man på antall kroner som er bevilget fordeler de seg jevnere på de tre fylkene. 40 prosent av bevilgningene har gått til prosjekter i Finnmark i 2017. 31 prosent til Troms og 28 prosent til Nordland. 

Fylke

Antall prosjekter

Prosent av prosjekter

Fordeling i NOK

Fordeling NOK i prosent

Finnmark

103

49,8 %

16869200

40,3 %

Troms

63

30,4 %

13076000

31,2 %

Nordland

37

17,9 %

11755000

28,1 %

Andre*

4

1,9 %

146 800

0,4 %

SUM

207

100,0 %

41847000

100,0 %

(‘Andre’ er i hovedsak søknader fra russiske journalister til journalistprogrammet)

Prosjektsøknadene Barentssekretariatet behandler er spredt over et vidt spekter av ulike områder i samfunnet. Under er en oversikt over hvordan prosjektene Barentssekretariatet støtter fordeler seg over de ulike kategoriene:
 

Satsingsområder

Antall prosjekter

Bevilget NOK

Kultur

63

9 911 000

Utdanning og kompetanse

50

10 765 00

Urfolk

24

5 541 000

Næring og entreprenørskap

5

501 000

Sivilt samfunn og miljø

15

3 981 000

Media og informasjon

6

1 509 000

Idrett

25

7 942 000

Journalistprogrammet

9

387 000

Ungdomsprogrammet

10

1 418 000

Sum

207

41 955 000

 

Barentskult
Barentskult er et finansieringsprogram som skal bidra til flere grenseoverskridende kulturprosjekter i nord. Målgruppen for BarentsKult er norske profesjonelle kunst- og kulturaktører som samarbeider med russiske partnere. I 2017 fikk 19 prosjekter støtte innenfor BarentsKult-programmet, til sammen ble 10 094 000 norske kroner delt ut. 

Programområde

Antall prosjekter

Bevilget NOK

BarentsKult

19

10 094 000

Sum

19

10 094 000

 

Det er Barentssekretariatet, Utenriksdepartementet, Kulturdepartementet, Finnmark fylkeskommune, Troms fylkeskommune og Nordland Fylkeskommune som bidrar til finansieringen av programmet.

(Eksempel: Nils Gaups filmklassiker "Veiviseren" ble til en stumfilmkonsert under Tromsø internasjonale Filmfestival, dette var ett av prosjektene som fikk støtte fra BarentsKult i 2017. Prosjektet førte sammen profesjonelle musikere fra både Russland og Norge og helt ny musikk ble komponert.)

Kort om Barentssekretariatet
Barentssekretariatet er et kompetansesenter i Nord for norsk-russisk samarbeid og forvalter midler som skal gå til samarbeidsprosjekter mellom Nord-Norge og Nordvest-Russland. Målet er å bidra til tilitsbygging og kontakt mellom folk og organisasjoner på begge sider av den norsk-russiske grensen. Barentssekretariatet kaller dette for folk-til-folk-samarbeidet. Midlene kommer i hovedsak fra Utenriksdepartementet. Barentssekretariatet er eid av Finnmark, Nordland og Troms fylkeskommuner. 

­­