Troms og Murmansk fornyer samarbeidet

Kovtun, Myrseth, Fordal

Guvernør i Murmansk Marina Kovtun (t.v.), fylkesrådsleder i Troms Cecilie Myrseth og sekretariatsleder Lars Georg Fordal. (Foto: Markus Karlsen, Finnmark Fylkeskommune)

Reetablering av flyruten mellom Murmansk og Tromsø er et av målene som er nedfelt i samarbeidsavtalen som Troms Fylkeskommune og Murmansk Oblast fornyet i dag. 

­­

Fylkesrådsleder Cecilie Myrseth hadde tatt med seg en større delegasjon fra fylkeskommunen da hun møtte Murmansk Guvernør Marina Kovton mandag. Blant annet var Barentssekretariatets leder Lars Georg Fordal med på møtet. 

Kovtun og Myrseth signerte en ny erklæring for prioriterte felt for samarbeid mellom Murmansk fylkesregjering og Troms fylkeskommune på møtet, der den nye avtalen gjelder for 2017 - 2019.

Arktisk samarbeid
- Tromsø og Murmansk er viktige byer i Arktis og vårt regionale samarbeid er viktig for oss som bor i den befolkede delen av Arktis. Dette er noe begge regionene vil legge vekt på i tiden fremover, sier fylkesrådsleder Myrseth. 

Avtalen er en videreføring av tidligere avtaler inngått mellom de to fylkene, og Myrseth fremhever det mangeårige og tette samarbeidet de bygger avtalen på. 

- Vi er enig om å fortsette vårt konstruktive og produktive samarbeid, noe som gjenspeiles i denne avtalen, sier Myrseth. 

Avtalen er delt inn  i 11 ulike sektorer for samarbeid, hvor næring, utdanning, kultur og ungdom er noen av de viktige satsingene. En viktig del av avtalen er næringssamarbeid og transport og logistikk. Der de skal delta på hverandres konferanser og samarbeidsarenaer. Det blir også viktig å styrke transporttilbudet og utvikling av gode transportkorridorer. 

Reetablere flyrute
- Partene ser det som en prioritert sak å reetablere flyruten Arkhangelsk - Murmansk - Tromsø, heter det i erklæringen. 

Flyruten var lenge et viktig bidrag til en smidig flyforbindelse mellom øst og vest i Barentsregionen, men ruten ble stengt i 2014. Nå jobber begge fylker for å få dette på plass. 

Et annet viktig samarbeidsfelt er videreutvikling av den norsk-russiske skolen i Murmansk. Et felles initiativ på å få til ei etappe av sykkelrittet Arctic Race of Norway til Murmansk er en av satsingene. Innenfor kulturområdet ønsker de samarbeid for film og TV-festivalen Northern Character i Murmansk og Tromsø Internasjonale Filmfestival i Tromsø. 

Urfolkssamarbeid
De to fylkeslederne ønsker også å styrke urfolkssamarbeidet, og blant annet legge til rette for et tett og godt samarbeid mellom Barents Urfolkskontor i Murmansk og urfolksorganisasjoner Troms og Riddu Riddu-festivalen. 

Barentssekretariatets prosjekt for å styrke kommunesamarbeidet i Barentsregionen er et annet prioritert satsingsområde, som begge fylkesledere ønsker å støtte opp under. 

Les hele samarbeidsavtalen her:

Samarbeidsavtale Murmansk - Troms