Sammen skaper vi framtidens fred

Folk-til-folk-samarbeidet bygger bro mellom tiden før Krim og en ny normalsituasjon mellom Norge og Russland. 

Skrevet av
Tomas Norvoll (Ap), Cecilie Myrseth (Ap) og Runar Sjåstad (Ap)  

­­

Forholdet mellom Norge og Russland er vanskeligere enn på flere tiår. Det gjør det unike mellomfolkelige samarbeidet i nord viktigere enn noen gang.

Denne uken myldrer det av politikere, næringsliv, forskere og kunstnere i Kirkenes. Barents Spektakel og Kirkenes-konferansen er to eksempler på at man selv i krisetider klarer å samle russere og nordmenn til debatt og kunstnerisk utfoldelse.

Mye av grunnen til det er at vi har et godt fundament å støtte oss på. I over 20 år har Barentssamarbeidet bidratt til at Vladimir og Øystein har kunnet samarbeide med hverandre om alt fra bryting og symfoniorkester til naturvern, journalistikk og entreprenørskap.

Politisk enighet
Bakgrunnen for Barentssamarbeidet var et ønske om å skape fred og stabilitet i grenseområdet, og knesette viktige verdier som demokrati og ytringsfrihet. Med den folkerettsstridige annekteringen av Krim, og innføringen av restriktive tiltak, er kontakten mellom Norge og Russland redusert til et minimum på nasjonalt nivå. Heldigvis er det bred politisk enighet i både Oslo og Moskva om at folk-til-folk-samarbeidet på tvers av grensen i nord skal fortsette som før.

Det skal også kontakten mellom politikere i Nord-Norge og Nordvest-Russland. De nordnorske fylkene prioriterer Russland-samarbeidet høyt, både gjennom fylkeskommunale vennskapsavtaler og møter i Barents regionråd. Vi har tro på at dialog og jevnlig kontakt mellom folk på tvers av Schengen-grensen i nord er med på å forhindre misforståelser og skape gjensidig respekt.  

Barents som åpen kanal
Som eiere av det norske Barentssekretariatet er Nordland, Troms og Finnmark stolte av sekretariatets rolle i dagens krevende situasjon. Gjennom støtte til norsk-russiske prosjekter, kontakter på grasrot og politisk toppnivå, og førstehåndskunnskap om forholdene i Nordvest-Russland, er Barentssekretariatet en åpen kanal og en kontinuitet mellom tiden før Krim og en ny normalsituasjon mellom Norge og Russland.

For selv om det bilaterale forholdet nå er på et bunnivå, viser historien at dette vil snu. I mellomtiden ser vi daglige resultater av folk-til-folk samarbeidet i fylkene. Når norske og russiske musikere samarbeider, lærer de norske klassisk musikkforståelse, mens de russiske lærer å improvisere. Denne kombinasjonen gir oss et rikere kulturliv på begge sider av grensen.

Som aktive eiere av Barentssekretariatet ønsker Nordland, Troms og Finnmark å fremme vårt internasjonale engasjement. Denne våren sparker vi i gang et spennende businessprosjekt der målet er å gjøre Barentsregionen mer attraktiv for unge gründere. Dette gjøres gjennom internasjonale møteplasser, personlige mentorer, tilgang på investorkapital og nye markeder. Prosjektet skal styrke konkurranseevnen til bedriftene og sørge for flere internasjonale oppdrag.

Vi oppfordrer alle innbyggere i Nord-Norge til å ta aktivt del i prosjektsamarbeidet med Russland. Russland er vår nabo, og da er det viktig at folk møtes. Når vi snakker sammen unngår vi misforståelser og terskelen for konflikter blir lavere.  Sammen bygger vi ned stereotypier og skaper framtidens fred.