Norsk-russisk næringssamarbeid

Barentsregionen er en region rik på naturressurser - det er store forekomster av olje og gass, mineraler, metaller og skog. Verdens største torskebestand lever i Barentshavet og regionen er et spennende reisemål for turister fra hele verden.

Næringssamarbeidet over den norsk-russiske grensen har lange tradisjoner og har vært et viktig satsningsområde i Barentssamarbeidet. Regionens mangfoldige tilgang på naturressurser både på land og til havs, åpner for utvikling av nye og bærekraftige næringer.

Muligheter 

Forretningsmulighetene i Barentsregionen er mange. Det er et stort potensiale for mer effektiv og omfattende utnyttelse av de marine ressursene i norsk og russisk del av Barentshavet. Verdens største torskebestand lever her. Den russiske fiskeindustrien er en av verdens største og Murmansk Oblast er Russlands hovedbase for flere fiskeflåter og står for 15-20 % av Russlands totale produksjon. Kirkenes er en viktig base for reparasjon og vedlikehold av den russiske fiskeflåten. Utvikling av den nordlige sjørute skaper interessante muligheter for transport og logistikk fra Nordområdene og til Asia. Barentsregionen er også rik på olje og gass, og den 23. konsesjonsrunde åpner opp muligheter for norsk-russisk petroleumssamarbeid i helt nye leteområder i Barentshavet sørøst.

Reiselivet er et prioritert satsningsområde i Barentssamarbeidet og turister fra hele verden kommer til regionen med bil, båt, tog og fly. Vinterturismen har skutt i været og turister fra hele verden kommer for å oppleve nordlysjakt, hundesledetur, Santa Claus og kongekrabbefiske.

Prioriteringer 

Barentssekretariatet prioriterer næringsprosjekter som fokuserer på entreprenørskap og innovasjon, som bidrar til samarbeid og som skaper ringvirkninger for øvrig næringsliv. Barentssekretariatet kan ikke støtte etablering av virksomhet i Norge eller Russland, eller dekke ordinære driftsutgifter.

Har du et norsk-russisk næringsprosjekt? Kontakt oss for mer informasjon om samarbeid og finansiering. Vi har nettopp ansatt ny næringsrådgiver som skal begynne i sin stilling våren 2017. Inntil da kan du kontakte vår sekretariatsleder dersom du har spørsmål om næringsprosjekter

For mer informasjon om næringssamarbeid, kontakt: 
Jenny Mikkelsen Spring
Business adviser
E-mail: jenny@barents.no 
Mobile phone: +47 917 91 168

Næringssamarbeid i Barentsregionen: