Hår og moter

Eva Kozlova (18) er stødig på hånden, og viser at hun har gjort dette før.

Eva Kozlova (18) er stødig på hånden, og viser at hun har gjort dette før.

For å øke elevenes kunnskaper, har Kirkenes VGs sammen med Murmansk Tekniske Colledge initiert et sammarbeidsprosjekt mellom skolenes frisørlinjer. ­­

Prosjektet som har en tidsramme på et år, skal foregå både i Murmansk og Kirkenes, hvor elevene skal ha felles seminarer og konkuranser. I disse dager møtes elevene ved Kirkenes videregående skole, hvor de deltar på et seminar som har som fokus å finne et felles fagspråk over de 3 dagene besøket varer. Frisørlinjen ved Kirkenes har kun 4 elever, men fra russisk side stiller det 9 elever og to lærere. Elevene er mellom 17 og 19 år.  

Ellen Kristoffersen, faglærer ved frisørlinjen på Kirkenesvgs, sier at det er et ufordrende samarbeid siden man har så vidt forskjellige språk. Men ved bruk av sine yrkeserfaringer som kommunikasjon letter dette kommunikasjonen deltakerne imellom, og et slikt seminar er absolutt nyttig for videre sammarbeid. Samarbeidet startet i 2010, og det har vært konkuranser mellom skolene flere ganger. Neste gang de møtes er i Murmansk i november. 

Mona og Polina er elever ved frisørlinjen ved Kirkenes VGS, og er enige i at oppholdet til sine russiske medelever har vært lærerikt. De forklarer at man lærer mye nytt, igjennom å dele kunnskap og erfaringer med likesinende. Det er interesant å se at man kan gjøre ting på forskjellige måter, men ennå få samme resultat. Jentene er derimot ikke enige i at det er språklige utfordringer, det henger nok sammen med at Polina snakker russisk, og har fungert som tolk under seminaret. Mona på sin side synes det har vært vanskelig, og at det må en del miming til for å forstå hverandre. 

Den norske klassen er liten, her med 3 av 4 elever, Mona Bednarczyk (17), Alicja Mazur (17) og Sirirat Buncharoen (17).

De rusisske elevene synes det er spennende å dra til Norge på seminar, og kommer gjerne igjen. De sier at det ikke er så stor forskjell på russisk og norsk metodikk, men at det selvsagt er noe.  I Russland har man for eksempel 27 ukers praksisk over 4 års skoleperiode, mens man i Norge har 2 års skole, og deretter 2 års lærlingtid. 

Marina Buliga (18) fra Murmansk, er i Norge for første gang, å synes det har vært bra så langt. Man har blitt kjent med nye venner, sett på nye tradisjoner og smakt på ny mat. Eva Kozlova (18) også fra Murmansk, synes selve praksisen har vært mest interesant. Hun er på tredje året, og virker å ha stor nytte av det faglige innholdet. Det er interesant å se hvordan andre jobber, selv om det er mange av de samme tingene sier hun. 

Som avsluttning på oppholdet, skal eleven på en aldri så liten runde i butikkene, før de avslutter med felles middag. 
 

­­