- Agentloven truer ikke Barentssamarbeidet

Aktiviteten til Bellona Murmansk og Maximum har stoppet helt opp etter at de ble stemplet utenlandsk agent av russiske myndigheter. De har ikke funnet ut hvordan de skal drive arbeidet videre, men frykter ikke for Barentssamarbeidets framtid.

Hele debatten ble filmet. Følg linken under for å se debatten.  
VIDEO: Foreign agent or community builder

I panelet satt Anna Kireeva fra det nå nedlagte Bellona Murmansk, Valentina Likhoshva fra LGBT-organisasjonen Maximum og Vitalij Cherkasov fra advokatkontoret Agora, som også er blitt stemplet utenlandsk agent. Også lederen for Barents urfolkskontor, Tatiana Egorova, og Bjørn Engesland, generalsekretær i den norske Helsingforskomiteen deltok i panelet.  

Diffust lovverk
- Loven om utenlandske agenter og definisjonen av politisk aktivitet er så diffus at det aller meste frivillige organisasjoner driver med vil kunne defineres som politisk aktivitet, sa advokaten Cherkasov i sitt åpningsinnlegg.

Dessverre var det ingen fra russiske myndigheter som hadde mulighet til å stille i debatten. De fikk derfor ikke muligheten til å forsvare loven, som fikk mye kritikk av paneldeltakerne. 

Selv om agentloven er et stort hinder for mange frivillige organisasjoner, understreket alle paneldeltakerne viktigheten av det melomfolkelige samarbeidet.  

- Barentssamarbeidet vil overleve dette, sa Anna Kireeva fra Bellona Murmansk. 

Engasjement og debatt 
Talking Barents er Barentssekretariatets initiativ for å sette fokus på forholdet mellom Norge og Russland. 

- Vi ønsker å skape engasjement og dialog rundt viktige problemstillinger i det bilaterale forholdet mellom Norge og Russland, sier Anja Salo, som er prosjektleder for debattserien. 

Neste Talking Barents-debatt vil holdes i Tromsø under konferansen Arctic Frontiers. Vi vil komme tilbake til tema, tid og sted når dette er klart. 

­­