Statistisk samarbeid og datajournalistikk på dagsorden

 

Konferansen Barents Border Dialogue hadde mer enn 80 deltakere, deriblant representanter for fem lands statistiske myndigheter, forskningsorganisasjoner og rekke medieorganisasjoner.

Konferansen fant sted i Kirkenes dagene 6-7. februar og hadde ambisjon om å bidra til en styrking av samarbeid mellom statistiske myndigheter, samt fremme datajournalistikk blant regionale journalister. Flere ledende representanter for de aktuelle myndighetene var tilstede og datajournalister fra flere land presenterte aktuelle prosjekter.

Blant prosjektene som ble viet mest oppmerksomhet var Patchwork Barents (www.patchworkbarents.org), et prosjekt utviklet av Barentssamarbeidet sammen med organisasjonen Jefferson Institute.

«Barentsregionen har godt utviklet infrastruktur, industri og samfunnstruktur og er en sentral del av et arktis i rask endring. Statistisk samarbeid og datajournalistikk er verktøy som gjør oss bedre i stand til å forstå utviklingen i regionen, sier Sekretariatsleder Rune Rafaelsen.

Konferansen inkluderte også en workshop i datajournalistikk og et møte mellom de statistiske representantene. Sistnevnte ble ledet av Olav Ljones, nestleder i Statistisk Sentralbyrå. I dette møtet ble alle landenes representanter enige om å jobbe for et mer formalisert Barentssamarbeid innenfor feltet grensekryssende statistikk.

«Sammenlignbar statistikk på tvers av land og regioner er nødvendig i en globalisert verden», understreket Ljones og la til at statistikkbyråene nå ønsker å styrke samarbeidet i nord.

Tilstede på konferansen var også en delegasjon fra Bulgaria som nå er involvert i tilsvarende aktiviteter for å styrke grensekryssende statistisk samarbeid og datajournalistikk på Balkan.