Kommunalminister Jan Tore Sanner besøkte Barentssekretaiatet

 

«Det er bra å se at midlene fra oss er vel anvendte penger», sa Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) etter møtet med ansatte i Barentssekretariatet i dag.

Jan Tore Sanner besøkte Kirkenes i forbindelse med den årlige Kirkeneskonferansen, og hadde satt av tid i sitt tette program til å bli bedre kjent med Barentssekretariatets arbeid.

Sekretariatsleder Rune Rafaelsen gav statsråden en innføring i Barentssekretariatets prioriteringer innen folk-til-folk samarbeidet og syn på de utenrikspolitiske utfordringene i nord.

Rafaelsen fortalte også om Barentssekretariatets nye prosjekter innen Europeiske Grensedialoger, som dreier seg om samarbeid mellom Slovakia og Ukraina og i grenseområdene mellom Bulgaria og nabolandene Serbia, Makedonia og Tyrkia. «Så dette kan jo bli en ny eksportvare for Norge?» spurte Sanner. «Ja, som om jeg skulle sagt det selv», svarte sekretariatslederen. «Dersom Norge har en utenrikspolitisk eksportvare å tilby, så er det barentssamarbeidet». «Det vi gjør er, blir lagt merke til ute i Europa».

Frank Bakke-Jensen, stortingsrepresentant fra Finnmark for Høyre kommenterte resultatene av folk-til-folk samarbeidet i Barentsregionen på følgende måte: «Forståelsen av Russland har endret seg radikalt på 30 år. Det er ikke nyttårstaler som er årsaken til dette.»