Enklere søknad med nye Barents.no

 

Barentssekretariatet lanserer sitt nye webdesign som skal gjøre det enklere for deg å finne informasjonen du trenger og ikke minst få bedre oversikt over din søknadsprosess. 

Med nye barents.no har vi snudd rundt på det meste i forhold til det forrige designet. Den kanskje aller viktigste endringen er at vi har samlet barents.no og søkeportalen i en og samme web. Det betyr at du kan logge deg inn i søkeportalen, starte på din søknad og deretter navigere deg rundt på vårt nettsted for mer informasjon om prosjektfinansiering. Deretter kan du trykke på "Mine søknader" og du er tilbake i søkeportalen igjen. 

Som dere ser øverst i høyre hjørne er der en innloggingslink. Klikk her eller på banneret "Mine søknader" i menyvalget like under for å komme til søkeportalen. Også i søkeportalen har vi gjort en del endringer, der du nå kan følge hele saksgangen for ditt prosjekt og hente frem alle relaterte dokumenter til din søknad. 

Alt om prosjekter

Øverst på forsiden har vi satt inn to hovedmenyvalg for å gjøre det enkelt for dere å finne informasjon om prosjektfinansieringen. Bak "Søk støtte"-valget finner du all informasjon du ønsker om prosjektfinansieringsprogrammene våre. Først og fremst informasjon om hva et barentsprosjekt er, hvilke retningslinjer vi har og hvordan du går frem når du skal søke.

Vi håper at dette gjør det enklere for deg som søker å skjønne hvordan vi tenker. Om det er noe som helst du synes er tungvint blir vi veldig glade for en tilbakemelding på det. Vær da snill å sende en e-post til webansvarlig Jonas karlsbakk på jonas@barents.no

Alt om tildelinger

En ting vi har vært alt for dårlige til på barents.no hittill har vært informasjon om hvilke prosjekter som har fått tildelt midler. Dette vil vi endre på nå og vi kommer i fremtiden til å legge ut fortløpende informasjon om alle prosjekter som er tildelt støtte. Så snart prosjektmøtet er ferdig vil vi legge ut informasjon om tildelingene på barents.no. 

Under hovedmenyvalg tildelinger vil du finne alle prosjekter vi har tildelt midler til. Vi skiller mellom små prosjekter med søknadssum opp til 400 000 kroner og store prosjekter som må styrebehandles og søker om mer enn 400 000 kroner. Under tildelinger finner dere også de gamle prosjektkatalogene, som hittil har vært de eneste publikasjonene av tildelte prosjekter. 

Flere bilder fra prosjekter

Vi skal og bli flinkere å publisere mer detaljert informasjon om gode prosjekter som vi får tilgang til bilder og mer informasjon fra. Vi blir derfor veldig glad dersom du sender bilder og tekst om ditt prosjekt til jonas@barents.no

Barentsnyheter løftes frem

Barentssekretariatet drifter en av Barentsregionens viktigste nyhetstjenester gjennom BarentsObserver.com. Noe dere også finner en direkte feed til fra forsiden. Når vi med det nye designet gjør nyhetsvindet større og løfter det høyere opp på siden, er det med et klart ønske om å gjøre også barents.no til en mer aktiv nyhetsside.

Det skal ikke lenger være en statisk søkeside, men et aktivt nettsted med stadig ny informasjon om barentssamarbeidet. Gode og relevante artikler herfra skal i tillegg løftes opp til et større publikum på BarentsObserver, som daglig besøkes av 5000 - 6000 brukere fra hele verden.  

Viktige satsinger

Til høyre for nyhetsvinduet har vi samlet våre viktige satsingsområder, blant annet kultur, næring, grensedialoger og urfolk. Dette er satsingsområder der vi jobber med å utvikle bedre undernettsider som kan belyse viktige tema vi jobber med.

På sikt vil det komme omfattende portaler for BarentsKult og for urfolksarbeidet bak disse menyvalgene, noe som selvsagt vil bli lansert med brask og bram.  

Om Barentssekretariatet

En side som blir mye brukt av de fleste som gjester vårt nettsted er informasjonssidene om barentssekretariatet og selvsagt kontaktinfoen.

Den har vi lagt godt synlig øverst til høyre på siden. Her ligger også informasjon om vår organisasjon og generelt om Barentsamarbeidet. 

Vi håper du finner frem i vårt univers. Vi har forsøkt å organiserer dette slik vi finner det mest logisk og slik det skal være mest naturlig fo dere brukere. Men det er ikke sikkert at den måten vi tenker på er den måten dere tenker på. Derfor vil vi være veldig glad for tilbakemeldinger om menyvalg dere ikke skjønner eller informasjon dere ikke finner. Det vil naturlig nok væe noen feil koblinger og blinde sider i starten som vi også blir veldig glad om du kontakter oss om.

Da skal vi gjøre vårt ytterste for å rette opp i alle dine innspill. For tilbakemeldinger om nettsiden, vennligst kontakt webansvarlig Jonas Karlsbakk
Epost: jonas@barents.no
Telefon: +47 913 96 943