Balkan møter Barents i Kirkenes

 

Med støtte fra EØS-midler kom representanter for bulgarske department til Kirkenes for å lære om Barentssamarbeidet.

Delegasjonen bestod av representanter for det bulgarske Departementet for Regional Utvikling, samt for Statsministerens kontor (Council of Minister). Besøket fant sted som del av EØS-programmet «Capacity-Building and Institutional Cooperation», et program som har et høyt fokus på grensekryssende samarbeid.

Blant de besøkende var også representanter for sekretariatene som forvalter de EU-støttede programmer (IPA CBC) for grensekryssende samarbeid mellom Bulgaria og nabolandene Tyrkia, Serbia og Makedonia. Disse sekretariatetene er underlagt Departementet for Regional Utvikling og følger opp lokal program- og prosjektutvikling. De er lokalisert i grensebyer beliggende nær grensen til de respektive nabolandene.

-Vi er glade for å kunne utveksle erfaringer om programforvaltning og grensekryssende samarbeid, sier nestleder i Barentssekretariatet Laila Dalhaug. –Både Barentsregionen og Balkan er viktige europeiske regioner for grensekryssende samarbeid, legger hun til.

Les mer om Barentssekretariatets rolle i EØS-midlene her