Tildelinger desember 2013

På årets siste prosjektmøte ble det tildelt 1 386 000 kroner til norsk-russiske samarbeidsprosjekter. Prosjekter som fikk støtte var blant annet en mediekonferanse, filmcamp for ungdom og skolesamarbeid. Se alle de 14 prosjektene som fikk støtte i desember under her.

Talent Film Camp Nord
Prosjektsøker: Nordisk Ungdoms Filmfestival- NUFF
Prosjektpartnere: Mr.Pink,Murmansk;MediaLab,Arkhangelsk;Blåfilm og Filmskaparn 

Barentssekretariatets støtte: 50 000 NOK

10 unge filmtalenter fra Murmansk, Luleå, Arkhangelsk, Oulu og Tromsø skal delta på NUFF sitt Talent Film Camp under NUFF 2014med filmworkshoper ledet av profilerte profesjonelle filmskapere. Der skal de samarbeide med andre ungdommer fra heleverden og lage film fra idé til ferdig film i 6 dager, samt med å se på ungdomsfilm og diskutere film i en inspirerende ogmotiverende atmosfære. Resultatene skal vises offentlig på Verdensteatret Kino og publiseres både online og på en DVD.

 


Tana Cup 2014
Prosjektsøker: Bryteklubben Tana 
Prosjektpartnere: Murmansk region Sport committee, Murmansk city sports committee,
Barentssekretariatets støtte: 99 000 NOK

Bryteklubben Tana (BK Tana) arrangerer Tana Cup i bryting for 10. gang 16. ‐ 19. januar 2014. Tana Cup er et internasjonaltbrytestevne som samler over 300 brytere fra seks nasjoner ‐ Finland, Sverige, Russland, Armenia, Estland og Norge. Tana Cup erfor deltakere fra knøtte‐ til seniorklassen for både jenter og gutter.I tillegg til selve stevnet gjennomføres det felles treningsøkter med russiske og norske instruktører, samt at det gjennomføresulike fellesaktiviteter i forbindelse med stevnet.Formålet med Tana Cup’en er å styrke og opprettholde en idrettslig arena der brytere og ledere på tvers av landegrensene IBarentsregionen kan møtes.

 


Naboer og venner - Norsk-russisk sommerkunstskole for ungdom
Prosjektsøker: Kunstskolen i Tromsø 
Prosjektpartnere: Childrens Art School N 1 of the city of Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte: 240 000 NOK

Kunstskolen Tromsø og Art School No 1, Arkhangelsk skal arrangere sommerkunstskoler for ungdom 13 ‐ 16 år i KenozeroNasjonalpart i august 2014 og Troms i august 2015. Deltakerantall er 60 fordelt på to år. Målet er å utvikle de unges evne til åuttrykke seg kunstnerisk, lære om hverandres kultur og tradisjoner og å bygge varig vennskap på tvers av grensene.

 


Cooperation between indigenous peoples of Norway and Russia on academic level.
Prosjektsøker: UiT, Center for Sami Studies
Prosjektpartnere: se merknader
Barentssekretariatets støtte: 56 000 NOK

En delegasjon med representanter fra russiske urfolksorganisasjoner og State Polar Academy skal besøke Tromsø i forbindelse med konferansen Arctic Frontiers i januar 2014. Der skal de møte norske samiske organisasjoner, en delegasjon fra Sametinget, samerådet, og arbeidsgruppen for urfolk i barentssamarbeidet, samt senter for samiske studier ved UiT.  

 


Barents Press Internationals årsmøte 2014 
Prosjektsøker: Barents Press Norge, Nordisk informasjonskontor
Prosjektpartnere: Barents Press Russland
Barentssekretariatets støtte: 395 000 NOK

Barents Press Norge er arrangør og vertskap for Barents Press Internationals årsmøte på Kirkenes 24.‐27. april 2014. Konferansen er ventet å samle ca. 100 deltakere fra Norge, Sverige, Finland og Russland. Målet er fortsatt arbeid med ytringsfrihet samt nettverksbygging journalister imellom i Barentsregionen.

 


Elevutveksling Pasvik fhs - Skole 31 
Prosjektsøker: Pasvik folkehøgskole
Prosjektpartnere: Skole 31, Murmansk
Barentssekretariatets støtte: 40 000 
NOK

Utvekslingsprosjekt for norske og russiske ungdommer som gjennom gjensidige besøk i hverandres land skal knytte kontakter og bygge nettverk. Ungdom fra Pasvik folkehøgskole reiser til Murmansk i januar og bor privat hos elever på Skole 31. Elever fra Skole 31 reiser til Pasvik fhs i mars.

 


Kildinsamisk ordbok
Prosjektsøker: Elisabeth Scheller
Prosjektpartnere: Se merknader
Barentssekretariatets støtte: 49 000 NOK

I tidsrummet 01.12.2013 til 31.05.2014 ska Aleksandra Antonova, GOBU, Giellatekno, Ryan Johnson och Elisabeth Scheller utarbeide en kildinsamisk‐russisk ogrussisk‐kildinsamisk ordbok på ca 6000 ord. Ordboken skal gis ut både som bok i papirformat og som digital ordbok med lydfiler på internet. Projektet skal bidra tillrevitaliseringen av det truede kildinsamiska språket.

 


Tromsø Snøfestivalen 2014
Prosjektsøker: Thai- Tromsø Forening
Prosjektpartnere: Childrens art school 1, Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte: 35 000 NOK

Thai‐Tromsø forening skal arrangere snøskulpturfestival 28. januar ‐ 1. februar 2014. De inviterer den russiske kunsteren Rashid Sagadeev og kunstgruppen hans til å delta i festivalen som kunstner og workshop-lærer.

 


Back in the USSR on tour 2014
Prosjektsøker: Kulturformidlingen
Prosjektpartnere: Back in the USSR, Murmansk
Barentssekretariatets støtte: 50 000 NOK

Det Murmansk-baserte bluesbandet Back in the USSR øsnker å turnere sammen med Vadsø-musikeren Torstein Fagerli. Det planlegges to turneer i Finnmark - en i Øst-Finnmark våren 2014 og en i Vest-Finnmark høsten 2014. Forut for turneen skal de ha en felles øvingshelg i Murmansk.

 


Utvikling av norsk-russisk næringsvirksomhet i grensesonen - et forprosjekt
Prosjektsøker: Arctic Development AS 
Prosjektpartnere: Administrasjonen i Pechenga rayon
Barentssekretariatets støtte: 60 000 NOK

Formålet er å styrke det økonomiske samarbeidet mellom Norge og Russland, støtte "Tvillingbykonseptet mellom Petsjenga rajon og Sør Varanger kommune med sikte på å styrke næringsutvikling i grenseområdet, samt støtte ideen om Petsjenga havn som spesiell økonomisk sone. Dette forprosjektet skal klarlegge potensialet for investeringer i en økonomisk sone som beskrevet foran.

 


Prosjekttittel: Pomorfestivalen 2014 - miniopera
Prosjektsøker: Stiftelsen laboratoriet for kultur
Prosjektpartnere: Ludmila Istomina, Barents EventAS
Barentssekretariatets støtte: 50 000 NOK

I samarbeid med Barents Event AS, Musikk i Troms og Musikk i Finnmark ønsker Pomorfestivalen 2014 å produsere en minioperafestivalmed inntil 5 konserter tilrettelagt for festivalens publikum. I tillegg til musikk fra opera‐repertoaret, vil det bli sattsammen program med musikk av russiske og norske komponister samt et utvalg fra populære musikaler. Sangsolistene vil være frabåde Russland og Norge. I tillegg vil det bli satt sammen et kammerensemble for konsertene.

 


Prosjekttittel: Pomorrock - Norsk-Russisk mønstring for ungdomsband
Prosjektsøker: Stiftelsen Laboratoriet for kultur
Prosjektpartnere: Arkhangelsk Music college, Vardø bluies og rockeklubb
Barentssekretariatets støtte: 70 000 NOK

Pomorfestivalen ønsker å etablere et årlig tilbakevendende prosjekt med arbeidstittelen «Pomorrock» og Vardø Blues‐ ogRockeklubb som lokal samarbeidspartner. Prosjektet skal gi ungdomsband fra Varanger/Finnmark og Murmansk/Arkhangelskområdetmuligheter til å møtes i Vardø for å lære av hverandre og for å gjøre konserter på en profesjonelt tilrettelagt scene. Festivalen gjennomføres i juli 2013 i Vardø og skal samle 24 unge musikere fra Norge og Russland.

 


Barentsvetsamarbeidet
Prosjektsøker: Veterinærinstittutet i Nord-Norge
Prosjektpartnere: Comittee on Veterinary and Wildlife,Murmansk; Murmansk regional veterinærer
Barentssekretariatets støtte: 150 000 NOK

Et nordisk‐russisk samarbeid over landegrensene i Barentsregionen. Veterinærmedisinsk samarbeid innen bederskap, forvaltning ogforskning. Utvekslingsprogram mellom forskere over landegrensene Norge‐Russland.

 


Forprosjekt Fortellinger fra Nordkalotten
Prosjektsøker: ihana! as 
Prosjektpartnere: Karelske nasjonalmuseet; Halti næringshage,Storslett
Barentssekretariatets støtte: 20 000 NOK

ihana! as skal gjennom dette forprosjektet kartlegge mulige samarbeidsparter samt utarbeide en søknad om Interreg‐støttetil et storyteller‐konsept. Hovedprosjektet skal kartlegge og samle inn fortellinger om folk fra Nordkalotten og deres kulturelle bakgrunn, røtter og oppfattelse av egenidentitet. Fortellingene skal videreforedles av kulturbedrifter fra Russland, Finland, Sverige og Norge ogselges til befolkning og reiseliv på Nordkalotten som bøker, filmer, musikk og forestillinger.

 


Deltakelse TIFF 2014
Prosjektsøker: TV21 - Murmansk
Barentssekretariatets støtte: 22 000 NOK

Reisestøtte for journalister fra TV21 for deltakelse på Tromsø Internasjonale Filmfestival i januar.