Nye 37 millioner kroner til Barentsprosjekter

 


Søknaden på nesten 37 millioner kroner til Barentsprosjekter i 2014 er innvilget av Utenriksdepartementet. - Vi er veldig godt fornøyd med en så tydelig beskjed fra departementet om at Barentssamarbeidet er viktig, sier sekretariatsleder Rune Rafaelsen.

Det er en meget fornøyd sekretariatsleder Rune Rafaelsen som har fått den bekreftelsen han ønsker fra UD om at det ikke er tvil om den videre satsingen på Barentssamarbeidet.

- Jeg vil si at det aldri har vært et bedre klima mellom Barentssekretariatet og Utenriksdepartementet enn det vi har nå. Den nåværende politiske ledelsen i UD er meget kompetent på Russlandssamarbeid og vi ser frem til en god dialog med dem i den kommende tiden, sier Rafaelsen.

UD-finansiert
Det er Utenriksdepartementet som står som hovedfinansiør av Barentssekretariatets prosjektmidler. I tilsagnet fra UD er det satt av 36,75 millioner kroner til prosjektfinansiering. Det er den samme summen som ble satt av til prosjekter i år og er en viderføring av den treårsavtalen som Barentsekretariatet signerte med UD i 2012.

Pengene fordeler seg på 25,75 million kroner til ordinære Barentsprosjekter, 9 million kroner til profesjonelle artister og kunstnere som søker om støtte til BarentsKultprosjekter, 1,5 million kroner til ungdomsprosjekter og 500 000 til helseprosjekter. I tillegg til UD bidrar også Kulturdepartementet og Barne- og Likestillingsdepartementet med finansiering av Barentsprosjekter.

200 ulike prosjekter
Hvert år bidrar de ulike finansieringsprogrammene til Barentssekretariatet med finansiering av over 200 ulike prosjekter. De fordeler seg på det sekretariatet benevner som ordinære prosjekter innenfor satsingsområdene kultur, nærings, urfolk, kompetanse og miljø. For eksempel har Barentssekretariatet allerede bevilget over 3 millioner til Barentsidretten alene, der 1,5 millioner skal gå til det storstilte Barents Games i Tromsø i april. Det vil bli en massemønstring for breddeidrett i Barentsregionen der en rekke idretter vil samles for å kjempe mot hverandre.

BarentsKult er et program målrettet mot nytenkende kunst og kulturprosjekter for profesjonelle utøvere. Det har blitt et viktig instrument for kulturmiljøet i Barentsregionen og bidratt til mange unike grenseoverskridende kulturprosjekter siden 2008. Ungdom er Barentsregionens viktigste ressurs. Ungdomsarbeidet og midlene til Barents Ungdomsprogram skal sette fokus på dette og hvert år fordeler Barentssekretariatet midler til en rekke prosjekter som er drevet fram av og med ungdom i sentrum.

For spørsmål om Barentssekretariatets prosjektfinansiering kontakt: 
Jonas Karlsbakk
jonas@barents.no
Tlf: 913 96 943