Gratulerer med dagen Barents!

11. januar er det 20 år siden Barentssamarbeidet ble etablert. Barentssekretariatet gratulerer alle deltakere I dette unike brobyggende nettverket mellom øst og vest på toppen av Europa. Vi ser frem til et fortsatt godt regional samarbeid mellom de nordlige delene av Norge, Sverige, Finland og Russland I årene som kommer.

Samarbeidet i Barents Euro-Arktiske region, bedre kjent som Barentsregionen, ble lansert i 1993 i Kirkenes. Regionen består av tretten fylker eller regionale enheter i Norge, Russland, Finland og Sverige.

Barentssamarbeidet skal fremme folk-til-folk kontakter og økonomisk utvikling, og skape gode forhold for regionalt samarbeid på mange ulike felt. Hovedsatsingsområdene er kultur, urfolk, utdanning, ungdom, handel, informasjon, miljø, helse og transport.

I sin nordlige dimensjon er Barentsregionens sitt kulturelle mangfold en inngangsport til muligheter for forskere, entreprenører, pionerer og oppdagere. Regionen går en blomstrende tid i møte med stor aktivitet innenfor gruvedrift og petroleum. Smeltingen av isen i Arktis som følge av global oppvarming, har også åpnet døren til økt kommersiell skipsfart langs den nordlige sjørute og skapt en snarvei fra Europa til Asia. Slik har Barentsregionen gått fra å være periferien å være plassert i sentrum av nye handelsveier.

Befolkning
Rundt 5,5 millioner mennesker bor i Barentsregionen. Befolkningstettheten er i gjennomsnitt kun 3,5 innbyggere per kvadratkilometer. Dette varierer fra 0,3 (Nenets) til 8 (Oulu) innbyggere. Den største byen i Barentsregionen er Arkhangelsk (Russland) med sine 330.000 innbyggere.

Arealet av Barentsregionen er 1.755.800 kvadratkilometer. Regionen er preget av sitt tøffe klima og lange avstander, men få steder på jorden er like rik på skog, fisk, mineraler, olje og gass. Ved siden av dette ressursmangfoldet har Barentsregionen et spennende arbeidsmarked og fungerer som en møteplass mellom EU og Russland

Barents Euro-Arktiske regionen omfatter følgende 13 områder som også er medlemmer av Barents regionråd:

Norge: Finnmark, Troms og Nordland
Russland: Murmansk, Arkhangelsk, Nenets, Komi og Karelia
Finland: Lappland, Oulu og Kainuu
Sverige: Norbotten og Västerbotten

Barentsregionens historie
Barentsregionen ble etablert da utenriksministrene fra Norge, Russland, Finland, Sverige og representanter fra Danmark, Island og EU-kommisjonen undertegnet Kirkeneserklæringen den 11. januar 1993.

Barentsrådet ble opprettet som et forum for å fremme interregionale kontakter i de nordligste delene av Norge, Russland, Finland og Sverige. Ved samme anledning, undertegnet representanter for medlemslandene regioner, guvernører og deres ekvivalenter, sammen med representanter for urfolk, en protokoll for samarbeid som etablerte Barents Euroarktiske råd. Det hadde som mål å arbeide sammen for å fremme utviklingen av Barentsregionen.

Les mer: Hvordan det hele startet

Mål og Visjon
Mye er oppnådd over 20-års Barentssamarbeidet. Dette er en unik oppgave som bekrefter verdien av tett integrasjon mellom mellomstatlige, interregionale og folk-til-folk-samarbeid. Det er også en viktig ramme for å styrke og utvikle den nordlige dimensjon av EUs politikk og samspill med Canada, Japan og USA og andre arktiske regioner i Nord-Europa.

Visjonen om Barentssamarbeidet er å forbedre levekår, for å oppmuntre til bærekraftig økonomisk og sosial utvikling og dermed bidra til stabilitet, miljø fremgang og fredelig utvikling i det nordligste Europa. Disse målene kan bare nås gjennom kontinuerlig innsats i et bredt spekter av områder, som spenner fra den generelle sikkerheten, miljøhensyn og økonomiske utvikling til den menneskelige dimensjon.