Nå kan du søke om støtte fra BarentsKult

Vårt støtteprogram for profesjonelle kunst- og kulturutøvere er nå åpnet. Første søknadsfrist er satt til 1. april.

Published 29. februar 2024

– Med BarentsKult ønsker vi å gi profesjonelle kunst- og kulturutøvere i Nord-Norge og de øvrige samiske områdene i Norge en mulighet til å samarbeide med kolleger i Barentsregionen. Har du et godt prosjekt, håper vi å se en søknad fra deg, sier fungerende daglig leder Marit Egholm Jacobsen i Barentssekretariatet.

Programmet skal fremme og finansiere prosjekter innenfor feltet kunst og kultur, i hovedsak med deltakere fra den norske, svenske og finske delen av Barentsregionen og hele Sápmi.

Et av målene for BarentsKult er å bidra til et sterkere samarbeid mellom samiske kunstnere og kulturaktører. Ordningen omfatter også samarbeid med uavhengige russiske aktører i Barentsregionen.

Skal bidra til bedre lokalsamfunn

– Som for Barentssekretariatets øvrige virksomhet blir det også en del endringer i BarentsKult-programmet. Mens BarentsKult tidligere var spisset mot samarbeid med russiske partnere, blir hovedfokuset nå mot Nord-Finland og Nord-Sverige.

– I tillegg er det nye målet for ordningen at prosjektene skal skape bedre nordnorske lokalsamfunn. Derfor ber vi søkerne om å begrunne godt hvordan deres prosjekt bidrar til dette, sier kulturrådgiver Margrethe Alnes i Barentssekretariatet.

I tillegg til Nord-Finland og Nord-Sverige, kan samarbeidspartneren i relevante prosjekter også være fra det øvrige nordlige Norden (Færøyene, Island og Grønland), eller arktiske områder i Canada og USA 

Hvordan søker du?

Søknadsskjemaet finner du i vår søkerportal. Om du ikke har sendt oss en søknad tidligere, må du opprette en bruker i portalen.

BarentsKult-programmet vil ha to søknadsfrister gjennom året. Disse er satt til 1. april og 1. september i 2024.

Den første søknadsfristen er like om hjørnet, så vi oppfordrer alle som har aktiviteter de vil gjennomføre gjennom de neste månedene å være raskt ute med å søke. Ta gjerne kontakt om du har behov for hjelp med din søknad, sier Margrethe Alnes.

Mer informasjon om programmet

På våre nettsider Barents.no har vi samlet den viktigste informasjonen om BarentsKult på en egen side. Hvis du vil vite mer om våre øvrige støtteordninger, finner du informasjon om disse her.

Gjennom våren vil vi jevnlig sette opp webinarer hvor du kan stille spørsmål rundt våre støtteordninger. Det neste arrangerer vi onsdag 20. mars klokken 18.00. Om du vil delta kan du melde deg på her.