«Generation Barents» setter kursen mot fremtiden!

Bli med på den internasjonale ungdomskonferansen i Bodø 19. til 22. september!

Published 03. juli 2024

Fra 19. til 22. september 2024 vil Beddingen Kulturhus i Bodø forvandles til et dynamisk knutepunkt for engasjerte ungdommer fra hele Norden.

«Generation Barents» arrangeres av Barentssekretariatet, Barents Regionale Ungdomsråd (BRYC) og Nordland fylkeskommune, og arrangementet blir en møteplass fylt med inspirasjon, læring og nettverksbygging.

Hvem er «Generation Barents» for?

Denne internasjonale ungdomsbegivenheten har som mål å skape en plattform for unge mennesker i aldersgruppa 18-30, som ønsker å forme fremtiden til Barentsregionen og Norden.

«Generation Barents» vil samle studenter, medlemmer av ungdomsråd og ungdomsorganisasjoner, unge gründere og andre engasjerte unge fra Norge, Sverige, Finland, Island, Grønland og Færøyene. Arrangementet er åpent for alle og er gratis å delta på, men med et begrenset antall plasser oppfordres alle til å registrere seg tidlig. Arrangørene dekker opphold og måltider for deltakerne.

On 19-22 September 2024, BRYC (Barents Regional Youth Council), together with the Nordland County Council and the Norwegian Barents Secretariat, is hosting an international youth event titled “Generation Barents”. The event will be held in Bodø, Norway.

The event aims to create a platform for young leaders in the High North. We welcome students, members of youth councils and youth organizations, young entrepreneurs and other interested youths (in the age group 18-30) to network, discuss and develop awareness around building the future of the Barents Region. The event is mainly aimed at participants from the Nordics (Norway, Sweden, Finland, Iceland, Greenland and the Faroe Islands).

Participation includes admission to the seminar, lunch, dinner and evening program. There will also be a meet-and-greet gathering in the evening of 19 September. Please note that there is a limited number of slots, so we encourage everyone to register as soon as possible. Registration deadline: August 30th.

Registration form

Contact person: Eilen Zakariassen, Adviser, International Office, Nordland County Council
E-mail: eilzak@nfk.no, Phone: +47 97776794

Meld deg på før det er for sent!

Med et begrenset antall plasser oppfordres alle interesserte til å registrere seg så snart som mulig. Fristen for registrering er 30. august.

Dette kan du lære mer om på konferansen!

Konferansen vil ta for seg dagsaktuelle spørsmål som utdanning og arbeidsmuligheter i Norden, høye boligpriser for unge og bærekraftige boliger.

Viktige temaer vil også være klima og ungt entreprenørskap i nordområdene, med vekt på å regional utvikling og bærekraft.

Gjennom aktivt gruppearbeid under «Future Scenario Workshop» og «Barents Youth Programme 2025-2028 Workshop» vil deltakerne også reflektere over fremtidens Norden, og hvordan vi kan sikre en god fremtid for kommende generasjoner.

(teksten fortsetter under bildet)

Reiseinformasjon

For deltakere fra NORA-delegasjonen, samt deltakere fra Finland og Sverige, vil det være organisert transport til Bodø. Norske deltakere må imidlertid organisere sin egen reise, men kan søke om å få reiseutgiftene refundert, enten fullt ut eller delvis, basert på hvor de reiser fra.

Barentssekretariatets nye støtteordning BarentsUng gjør det mulig for nordnorske deltakere å søke om reisestøtte for å delta i arrangementer som Generation Barents.

Les mer om BarentsUng-ordningen her.

For spørsmål, ta kontakt med vår ungdomsrådgiver Liza Vassilieva på e-post: elizaveta@barents.no.

Mer informasjon

Mer informasjon om Generation Barents og programmet finner du på arrangementets Facebook-side.

For spørsmål, kontakt Eilen Zakariassen, rådgiver ved Internasjonalt kontor i Nordland fylkeskommune, på e-post: eilzak@nfk.no eller telefon: +47 97776794.

Våre samarbeidspartnere

Arrangementet har flere nøkkelpartnere. NORA (Nordic Atlantic Cooperation) er en av dem, og de bidrar med å rekruttere deltakere fra Island, Grønland, Færøyene og Kyst-Norge, samt finansiering av deres reiseutgifter.

En egen delegasjon fra NORA-landene vil delta på konferansen, og de vil også ha et eget program i Lofoten før hovedarrangementet.

I tillegg samarbeides det med Bodø2024, den europeiske kulturhovedstaden, og ungdomssatsningen UNG2024. Et eget ungdomspanel, «Youth Advisory Board» (YAB), bestående av engasjerte ungdommer fra Bodø, er også med i planleggingen av «Generation Barents». YAB’ben vil sørge for at ungdomsdeltakerne blir kjent med Bodø og får en positiv opplevelse under oppholdet.

Fra fjorårets "Generation Barents".