En historie om barentssamarbeid i praksis

Krig og sanksjoner legger store begrensninger i folk til folk-samarbeidet mellom Norge og Russland. Men noen samarbeidsprosjekter er fortsatt mulig å gjennomføre.

Published 25. august 2022

Etter utbruddet av krigen i Ukraina i februar, har sanksjonene Norge og andre land har innført mot Russland lagt en kraftig demper på barentssamarbeidet. Blant annet kan Barentssekretariatet ikke lenger støtte prosjekter som involverer samarbeid med russiske nasjonale, regionale eller lokale myndighetsinstitusjoner eller organisasjoner.

Prosjekter hvor den russiske parten er private aktører, er det derimot fortsatt mulig å søke støtte til. Reisebegrensninger og utfordringer med visum har gjort også slike prosjekter utfordrende å gjennomføre. Likevel klarer noen nå gjennomføre samarbeidsprosjekter.

Barentssekretariatets medarbeider i Arkhangelsk, Julia Iordanova, jobber også som norsklærer i byen. I Facebook-posten under deler hun historien om hvordan det ble mulig for hennes norskklasse å delta på Pomordagene i Vardø i sommer, blant annet med støtte fra Barentssekretariatet.

I en periode med få lyspunkter i barentssamarbeidet, er det også viktig å trekke frem prosjektene som går bra. Derfor deler vi her Julias rapport fra besøket i Vardø.