Dette er årets vinnere av Thorvald Stoltenbergs pris 2023

Årets pris deles mellom Pikene på Broen og Samovarteateret.

Published 01. mars 2023

De to kulturaktørene med base i Kirkenes har over år vært sentrale aktører i Barentssamarbeidet. I en tid hvor samarbeidet er mer komplisert enn noen gang, bidrar de to prisvinnerne til nødvendig kontakt med uavhengige aktører i Russland, og til kunnskapsformidling om livet i en grenseregion.

– Med krigen i Ukraina som bakteppe ønsket juryen å hedre noen som klarer å opprettholde kontakt over grensene, selv med de begrensningene som krigen nå skaper. I 2023 fyller Barentssamarbeidet 30 år, og begge prisvinnerne har vært aktive i samarbeidet helt siden 90-tallet, og holder seg fortsatt relevante, sier juryleder Eilen Zakariassen.

Her kan du lese statuttene for Thorvald Stoltenbergs pris

Delt ut under Kirkeneskonferansen

I begrunnelsen skriver juryen:  

«Begge aktørene har på hver sin måte skapt viktige arenaer for opplevelser som har gitt publikum grunnlag for nye erfaringer, refleksjon, kunnskap og ikke minst dialog – noe som også er hovedformålet med denne prisen.»

Prisen deles ut under middagen på Kirkeneskonferansen 1. mars. Denne foregår på Thon Hotel Kirkenes ca. klokken 20.30, og media som ønsker er velkommen til å være til stede. Barentssekretariatet vil også sende ut bilder fra utdelingen rett i etterkant.

Prisen deles ut av Thorvald Stoltenbergs barnebarn Mathias Stoltenberg, og tas imot av Franziska Kraiczy, Neal Cahoon og Evgeny Goman på vegne av Pikene på Broen, og Bente Andresen, Rune Sundelin og Vibeke Tannvik på vegne av Samovarteateret.

Prisen ble delt ut av Mathias Stoltenberg, barnebarn av Thorvald Stoltenberg. Foto: Aslak Ballari/Barentsskretariatet

Viktig å dele ut prisen

2022 har vært et år hvor Russlands invasjon av Ukraina har lagt en kraftig demper på Barentssamarbeidet. Blant annet stoppet Barentssekretariatet all støtte til prosjekter som har noen tilknytning til russiske myndigheter etter krigens utbrudd.

Likevel er det kanskje viktigere enn noen gang å holde kontakten med uavhengige aktører innen kunst og kulturfeltet i Russland. Disse har særlig behov for støtte og kontakt med omverden, og dette har årets to prisvinnere bidratt til.

– Formålet med denne prisen er å videreføre Thorvald Stoltenbergs arbeid med å fremme internasjonal dialog og kontakt mellom naboland i Barentsregionen. Det er fortsatt viktig, selv i en tid når samarbeid over grensene er vanskelig. Prisvinnerne har gjennom sitt arbeid over år fulgt opp Stoltenbergs ånd, og er derfor verdige prisvinnere, sier daglig leder Lars Georg Fordal i Barentssekretariatet.

Juryen for Thorvald Stoltenbergs pris skal ha representanter fra Nordland, Troms og Finnmark, i tillegg til Barentssekretariatets styre. I år er juryen ledet av Eilen Zakariassen fra Nordland fylkeskommune og Barentssekretariatets styre. Med seg har hun Lasse Jangås som representant fra Troms, og Helga Pedersen som representant for Finnmark.

Juryens fulle begrunnelse ligger vedlagt pressemeldingen.

Mediekontakt:

For juryen: Eilen Zakariassen. Telefon: 977 76 794

For Samovarteateret: Bente Andersen. Telefon: 90 52 27 97 E-post: bente@samovar.no 

For Pikene på Broen: Astrid Fadnes. Telefon: 977 19 234. E-post: astrid@pikene.no

Les juryens begrunnelse

Årets pris deles mellom Pikene på broen og Samovarteateret. De to kulturaktørene med base i Kirkenes har over år vært sentrale aktører i Barentssamarbeidet. I en tid hvor samarbeidet er mer komplisert enn noen gang, bidrar disse to aktørene til nødvendig kontakt med uavhengige aktører i Russland, og til kunnskapsformidling om livet i en grenseregion. Begge aktørene har på hver sin måte skapt viktige arenaer for opplevelser som har gitt publikum grunnlag for nye erfaringer, refleksjon, kunnskap og ikke minst dialog – noe som også er hovedformålet med denne prisen.

2022 har vært et år hvor Russlands invasjon av Ukraina har lagt en kraftig demper på Barentssamarbeidet. Blant annet stoppet Barentssekretariatet all støtte til prosjekter som hadde noen tilknytning til russiske myndigheter. Likevel er det kanskje viktigere enn noen gang å holde kontakten med uavhengige aktører innen kunst og kulturfeltet i Russland. Disse har særlig behov for støtte og kontakt med omverden, og dette har årets to prisvinnere bidratt til. Begge har vært sentrale aktører i Barentssamarbeidet helt siden 90-tallet, og holder seg fortsatt relevante.

I en tid hvor det er krevende å ha kontakt på tvers av grenser, har Pikene på Broen klart å opprettholde kontakt med uavhengige russiske kunstnere og andre partnere. I stor grad har det skjedd gjennom digital kontakt, og en digital møteserie ved navn «Kvartirnik». Kvartinik er et begrep som oppstod i Sovjettiden. Det betyr «leilighet» på russisk og betegnet uoffisielle konserter og kulturmøter i hjemmene til folk, i en tid hvor myndighetene sensurerte kulturuttrykk. Dessverre har dagens situasjon igjen gjort det nødvendig for russiske kulturaktører som ønsker å være frie i sin formidling å ta i bruk slike virkemidler.

Pikene på Broen holder ellers utstillinger og aktiviteter på visningsrommet Terminal B i Kirkenes, og har de et residencyprogrammet hvor de tar imot rundt 60 internasjonale deltakere hvert år, blant dem også russiske kunstnere og kulturaktører. Prisvinneren har også utviklet og videreført Barents Spektakel til å bli en internasjonalt anerkjent kulturfestival, som i år arrangeres for 19. gang. I en urolig tid, først med pandemi og nå krig, har Pikene på Broen klart å tilpasse seg for å videreføre internasjonale samarbeid, også på tvers av den norsk-russiske grensa. 

Samovarteateret i Kirkenes har i over 30 år drevet med grensekryssende teater. Teateret ble etablert i 1990 av Bente Andersen, som har vært en drivkraft i teateret i alle disse årene. Et sentralt element i svært mange av deres stykker har vært grenser og hvordan grensene påvirker og former livene til de som bor der. Gjennom demokratisk kunstnerstyrte prosesser og tema som er dagsaktuelle, har Samovarteateret inkludert ulike språk og kulturer fra Barentsregionen i sine forestillinger. Samovarteateret har utviklet sin egen metodikk som bygger på dialog på tvers av aldre, språk, kjønn, kunstnerisk bakgrunn og etnisitet. Gjennom denne arbeidsformen de har jobbet fram forestillinger som skildrer folkelivet ved grensa og i grenselandet der folk møtes. I en tid hvor grensene igjen stenges, er kunnskap om våre naboer viktigere enn noen gang, og denne bidrar Samovarteateret til gjennom sine forestillinger.

Formålet med denne prisen er å videreføre Thorvald Stoltenbergs arbeid med å fremme internasjonal dialog og kontakt mellom naboland i Barentsregionen. Gjennom en årrekke har de to prisvinnerne bidratt til dette gjennom å involvere kunstnere fra alle Barentslandene i sine prosjekter. Gjennom sitt arbeid har de også formidlet kunnskap om vår felles historie i Barentsregionen til et bredt publikum. Til tross for dagens svært krevende situasjon i Europa, så klarer disse to aktørene å bidra til kontakt og toleranse mellom naboland i Barentsregionen.

Gratulerer!

Prisen tas imot av Franziska Kraiczy, Neal Cahoon og Evgeny Goman på vegne av Pikene på Broen, og Bente Andresen, Rune Sundelin  og Vibeke Tannvik på vegne av Samovarteateret.

Juryen har bestått av leder Eilen Wibeke Bruun Zakariassen, Lasse Jangås og Helga Pedersen.