Barentssekretariatet får nye oppgaver

Regjeringen ønsker at Barentssekretariatet skal fortsette med internasjonalt samarbeid i nord, men nå i større grad rettet mot våre nordiske naboer.

Published 20. juni 2023

Barentssekretariatet skal fortsatt være et sentralt verktøy i nordområdepolitikken, hvor de to departementene samarbeider tett. En større del av sekretariatets arbeid vil nå dreies mot regionalt samarbeid mot Finland og Sverige i nord, og mot urfolkssamarbeid i regionen. Dette skriver Regjeringen i en pressemelding.

– Vi synes det er positivt at regjeringen ønsker å gi Barentssekretariatet nye oppgaver. Etter krigsutbruddet i Ukraina har vi sett at folk til folk-samarbeid mot Russland har blitt vanskeligere, og dermed mindre i omfang. Mange av prosjektene vi har jobbet med i Barentsregionen har hatt en nordisk dimensjon, så vi tenker vi kan bidra godt inn i de nye oppgavene regjerningen nå ønsker at vi skal utføre, sier konstituert daglig leder Marit Egholm Jacobsen.

God dialog med departementene

Barentssekretariatet har frem til nå ligget under Utenriksdepartementet, og hovedoppgaven har vært samarbeidsprosjekter med russiske aktører. Etter at sanksjoner mot Russland ble innført i kjølvannet av krigen i Ukraina har regjeringen nå vurdert nye oppgaver for sekretariatet. Det flyttes nå til Kommunal- og distriktsdepartementet.

Barentssekretariatet har vært løpende orientert om Regjeringens arbeid med å utvide vårt arbeidsområde.

– Vi har gjennom årene hatt et godt samarbeid med Utenriksdepartementet, og ser nå frem til å jobbe videre sammen med Kommunal- og distriktsdepartementet, sier Jacobsen.  

Jobber videre med oppgaver

Kommunal- og distriktsdepartementet skal frem mot 2024 jobbe med Barentssekretariatets eiere i de nordnorske fylkeskommunene med å spesifisere de nye oppgavene. I den grad det er mulig vil sekretariatet fortsette folk til folk-samarbeid med uavhengige russiske aktører, men dette blir en mindre del av de fremtidige oppgavene.

– Vi har hatt en god dialog med begge departementer om dette. De nordnorske fylkeskommunene har også en del tanker om hvordan Barentssekretariatets arbeid skal fortsette i fremtiden, sier Øystein Ruud, styreleder i Barentssekretariatet.

– Skal spille viktig rolle

– Mulighetene for grensekryssende samarbeid er nå kraftig redusert grunnet krigen Russland fører mot Ukraina og den totalitære utviklingen i landet. Men vi ser at Barentssekretariatet fortsatt har en viktig rolle å spille i Barentsregionen, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

Overføringen av budsjetter og ansvar for Barentssekretariatet skjer i 2024.

– Jeg er opptatt av at Barentssekretariatet skal fungere godt fremover. Det skal spille en viktig rolle i et tettere regionalt samarbeid mellom Sverige og Finland i nord, i urfolkssamarbeidet og i samfunnsutviklingen i Nord-Norge sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik.

Mediekontakt:

Konstituert daglig leder Marit Egholm Jacobsen. Telefon 993 09 688