BarentsKult tildelinger våren 2015

Arktisk Sinfonietta

Det ble tildelt støtte til 5 BarentsKult-prosjekter våren 2015. Arktisk Sinfonietta sitt samarbeid med Arkhangelsk Chamber Orchestra som vi ser på bildet over var ett av de. ­­­­

MEMORY KAP KANIN utstillinger 
Prosjektsøker: Inger Blix Kvammen
Prosjektpartnere: Nenets Local Lore Museum, Det regionale kunstmueet i Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte: 160 000 kroner

BAR International 2015 
Prosjektsøker: Pikene på Broen
Prosjektpartnere: En rekke russiske kunstnermiljøer
Barentssekretariatets støtte: 1 400 000 kroner

Dark ecology 2015 
Prosjektsøker: Hilde Merete Methi
Prosjektpartnere: En rekke russiske kunstnere
Barentsssekretariatets støtte: 1 800 000 kroner

Olavsvern 
Prosjektsøker: Kurant Visningsrom
Prosjektpartnere: En rekke norske og russiske kunstnere
Barentssekretariatets støtte: 330 000 kroner

Grenseløs klang
Prosjektsøker: Arktisk Sinfonietta
Prosjektpartnere: Murmansk Philharmonic Hall, Arkhangelsk State Chamber orchestra
Barentssekretariatets støtte: 400 000 kroner

­­