BarentsKult-samling blir digital

På grunn av smittesituasjonen i Tromsø og Nord-Norge, blir vi nødt til å kansellere den fysiske samlingen i Tromsø. Det blir istedenfor et digitalt seminar, som vi kommer tilbake med med informasjon om.

Published 01. november 2021
Dato:22. november
Tid:Fra 12:00
StedBarentssekretariatets facebook-kanal
facebook.com/barents

Ønsker du å finne ut mer om hva BarentsKult er, eller trenger du en re-start og inspirasjon til å ta opp igjen samarbeidet med din russiske partner? Da bør du få med deg dette digitale seminaret.

BarentsKult finansierer samarbeidsprosjekter mellom profesjonelle norske og russiske kunstnere og kulturaktører. Ønsker du å finne ut mer om hva BarentsKult er, eller trenger du en re-start og inspirasjon til å ta opp igjen samarbeidet med din russiske partner?

Da er dette et webinar du bør få med deg!

Vi ønsker interesserte aktører velkommen til å delta – både de som ikke har erfaring med BarentsKult fra før og av og de som har fått støtte tidligere. Samlingen skal være en møteplass der deltakerne kan ha gode samtaler og bli inspirert.

På samlingen skal ulike aktører dele sine erfaringer med oss, og vi skal blant annet innom følgende temaer:

  • Hvorfor er det verdifullt og givende å samarbeide med russiske aktører? 
  • Hvilke type tiltak er det mulig å gjennomføre i dagens situsjon? Fokus på digitale prosjekter
  • Hva kan BarentsKult og institusjonene bak bidra med?

Margrethe Alnes, margrethe@barents.no
Telefon: 995 83 060

Tekst og foto: Jonas Karlsbakk