BarentsKult

Det faglige rådet

Det er oppnevnt et faglig råd som skal vurdere alle søknader til BarentsKult. Dette rådet er satt sammen av representanter fra de tre nordligste fylkene. ­­

Overordnet program for BarentsKult

BarentsKult har i perioden 2008 – 2011 utviklet seg til en viktig kilde for prosjektfinansiering og prosjektkoordinering for å fremme kultursamarbeidet i Barentsregionen med det norsk-russiske samarbeidet i sentrum.

BarentsKult Prosjektdatabase

Prosjektsamarbeidet i tall

Prosjekter