BarentsKult

Åpner for digitale BarentsKult-prosjekter

Dark Ecology

I en begrenset periode åpner BarentsKult opp for fortløpende behandling av søknader som gjelder samarbeid mellom profesjonelle norske og russiske kunstnere og kulturaktører som befinner seg på hver sin side av grensen.­­

Hva er Barentskult?

Thumbnail

Barentskult er et finansieringsprogram som skal stimulere økningen av grenseoverskridende kultur i nord. Målgruppen for BarentsKult er norske profesjonelle kunst- og kulturaktører som samarbeider med russiske partnere. 

Det faglige rådet

Det er oppnevnt et faglig råd som skal vurdere alle søknader til BarentsKult. Dette rådet er satt sammen av representanter fra de tre nordligste fylkene. ­­

BarentsKult Prosjektdatabase

Prosjektsamarbeidet i tall

Prosjekter hittil i år: 1
Norske deltakere: 9
Russiske deltakere: 8

Prosjekter