BarentsKult

I en begrenset periode åpner BarentsKult opp for samarbeid mellom norske og russiske kulturaktører som befinner seg på hver sin side av grensen.
I 2017 var det 13 prosent vekst i tildelingene til BarentsKult og hele 19 nyskapende kulturprosjekter fikk støtte.

BarentsKult Prosjektdatabase

Prosjektsamarbeidet i tall

Alle prosjekter