Barents Sportskomité fikk Stoltenbergprisen

Det fantastiske arbeidet med å utvikle det fantastiske sportsarrangementet Barents Games, var grunnlaget for å gi Thorvald Stoltenbergs Pris 2022 til Barents Sportskomité.

Published 24. februar 2022

Barents Sportskomité mottar prisen fra juryleder Eilen Wibeke Bruun Zakariassen. Mottakerne var representert ved Kent Nyheim fra Norge, Katarina Halvardsson fra Sverige, Vera Arntzen som er internasjonal koordinator for Barents Games og Osmo Happonen, Finland. Svetlana Neumova fra Russland var med på utdelingen via Zoom.

Prisen skulle opprinnelig bli delt ut av Emil Stoltenberg, som er Thorvald Stoltenbergs eldste barnebarn. Han hadde dessverre fått korona og prisen ble derfor delt ut av juryleder Eilen Wibeke Bruun Zakariassen.

Juryens begrunnelse for prisen

I dag er verden i stor grad påvirket av to år med pandemi, og igjen en urolig geopolitisk situasjon. Barentssamarbeidet har stått støtt i denne perioden, og regionen kjennetegnes fortsatt av tillit mellom naboer, både mennesker og stater. Det er likevel ingen tvil om at relasjoner må bygges opp igjen etter to år med stengte grenser.  

En utfordring i regionen er at mange unge reiser, uten å komme tilbake. Og uten de unge, hvem skal drive folk-til-folk samarbeidet fremover, hvem skal ta Thorvald Stoltenbergs stafettpinne videre, slik at det gode barentssamarbeidet kan fortsette? 

Det er med andre ord nødvendig å skape mer attraktive samfunn som gjør at de unge velger å bli.  

Noen som absolutt bidrar til dette gjennom å tilby meningsfulle fritidstilbud for unge er barentsidretten.  

Barentsidretten har brøytet veien for barentssamarbeidet, og etablerte kontakt på tvers av den norsk-russiske grensen lenge før signeringen av Kirkeneserklæringen i 1993. I starten organiserte idretten egne barentskonkurranser spredt på ulike arenaer i regionen, men etter hvert så idrettsforbundene muligheten det ville gi dersom de fikk samlet mange av idrettene til et felles mesterskap, nemlig Barents Games. I dag er det hele 30 idretter med når Barents Games, våre egne olympiske leker, organiseres. 

De ulike regionforbundene har stått i bresjen for å få dette på plass, og ikke minst gjort en kjempejobb i å samles rundt Barents Sportskomitè som et felles organ for hele barentsidretten. 

I dag utgjør barentsidretten den kanskje mest aktive delen av barentssamarbeidet, i alle fall når det kommer til antall deltakere.  

Det er derfor en glede å annonsere at mottaker av Thorvald Stoltenbergs pris for 2022 er nettopp Barents Sportskomité. 

Mottaker av årets pris er en aktør som samler unge i regionen. Som gir dem et spennende og viktig fritidstilbud. Som skaper en arena for å konkurrere i sin idrett, i en region med store avstander og hvor det kanskje ikke er så mange lag i nærheten å konkurrere mot. Dette bidrar til å skape attraktive lokalsamfunn, med både bolyst og bli-lyst.  

Mottaker av årets pris er en aktør som fremmer dialog mellom unge i regionen. Som lar dem bli kjent med naboene over landegrensene. Som lar dem danne vennskap og få tillit til hverandre. Bygge broer og relasjoner. Dette fremstår som viktigere enn på lenge. 

Mottaker av årets pris er en aktør som er rå på mangfold og inkludering. Som inkluderer stadig nye idrettsgrener og satser stort på paraidretten. Som ser talentene og gir dem en mulighet til utvikling gjennom et eget mentorprogram – Young Leaders in Barents. 

Mottaker av årets pris gjør også en unik jobb i å synliggjøre barentssamarbeidet, gjennom å flytte Barents Games rundt i regionen. På denne måten får både deltakerne og vertskapsbyene virkelig være med på å “sharing the arctic spirit” som er mottoet til Barents Games. 

Barentsidretten har et bredt nedslagsfelt, og omfavner hele barentsregionen. På mange måter er det som en hel liten folkebevegelse.  

Barents Sportskomitè har vært en viktig aktør i regionen i mange år, og de kommer utvilsomt til å fortsette å være det fremover. Vi gleder oss til Barents Games i Tromsø i september, og ønsker å takke for det arbeidet dere gjør. Gratulerer! 

Prisen tas imot av en samlet Barents Sportskomitè fra de fire barentslandene. 

Jonas Karlsbakk