Årsmelding 2022: "Trolig det mest utfordrende året i Barentssekretariatets historie"

Vår årsmelding for 2022 er nå ferdig. Der kan du lese om Barentssekretariatets aktiviteter gjennom fjoråret.

Published 16. august 2023

2022 ble et år som var sterkt preget av Russlands valg om å gå til krig mot sine naboer i Ukraina. Krigen la sterke begrensninger på Barentssamarbeidet, noe som i stor grad påvirket Barentssekretariatets arbeid gjennom året.

2022 var trolig det mest utfordrende i Barentssekretariatets 30-årige historie. For oss i Barentssekretariatet betød dette at vi måtte endre hvordan vi jobbet. Umiddelbart ble alle samarbeidsprosjekter med deltagelse fra det offentlige Russland stoppet, uavhengig om det var på statlig, regionalt eller lokalt nivå. Gjennom året har vi strammet inn våre retningslinjer på flere områder, blant annet gjennom at vi nå ikke kan støtte aktiviteter i, eller reiser inn til Russland, skriver vår tidligere daglige leder Lars Georg Fordal i sin oppsummering av året.

Les mer i årsmeldingen under.

Om du ønsker å laste den ned som PDF, kan du gjøre det her: