Hvem mener du fortjener Thorvald Stoltenbergs pris i 2023?

Arbeidet med å finne en kandidat til Thorvald Stoltenbergs pris 2023 har begynt. Her kan du nominere din kandidat til prisen!

Published 07. November 2022

Barents Sportskomité mottar prisen fra juryleder Eilen Wibeke Bruun Zakariassen. Mottakerne var representert ved Kent Nyheim fra Norge, Katarina Halvardsson fra Sverige, Vera Arntzen som er internasjonal koordinator for Barents Games og Osmo Happonen, Finland. Svetlana Neumova fra Russland var med på utdelingen via Zoom.

Siden 2019 har Barentssekretariatet delt ut pris til personer som har fremmet internasjonalt samarbeid i Barentsregionen, og videreført arven etter Thorvald Stoltenberg. I fjor gikk prisen til Barents Sportskomité, og nå er juryen i gang med finne kandidater til årets pris.

Thorvald Stoltenbergs pris.

I sin tid som utenriksminister tidlig på 90-tallet var Thorvald Stoltenberg arkitekten bak Barentssamarbeidet. Formålet med prisen er å videreføre Stoltenbergs arbeid med å fremme internasjonal dialog og kontakt mellom naboland i Barentsregionen. Prisen skal gå til en eller flere personer, organisasjoner eller andre som har utmerket seg spesielt i arbeidet.

− Gjennom Thorvald Stoltenbergs pris ønsker vi å hylle ildsjelene i Barentssamarbeidet. Derfor leter vi etter gode kandidater som viderefører Stoltenbergs ånd gjennom godt samarbeid over grensene i Barentsregionen, forteller juryeleder Eilen Zakariassen fra Nordland Fylkeskommune, og styremedlem i Barentssekretariatet.

Meld inn din kandidat

I arbeidet med å finne kandidater til årets pris, trenger juryen nå din hjelp. Har du en kandidat som fortjener prisen, kan du sende inn ditt forslag i skjemaet under:

Ved utvelgelse av prisvinner skal det legges vekt på:

  • Arbeid som fremmer dialog mellom land og mennesker i Barentsregionen
  • Arbeid som er inkluderende og får personer til å møtes
  • Arbeid for vekst, utvikling og mangfold
  • Synligheten av arbeidet

Her kan du lese statuttene for Thorvald Stoltenbergs pris

Thorvald Stoltenbergs arv

På tidlig 90-tall var frykten at oppløsningen av Sovjetunionen skulle føre oss inn i nye spente situasjoner, dersom det ikke ble etablert god kontakt på tvers av grensen. Dette var motivasjonen da Thorvald Stoltenberg startet arbeidet med å få etablert et regionalt samarbeid med Russland etter den kalde krigen.

Svaret ble folk-til-folk samarbeid gjennom etableringen av Barentsregionen og barentsamarbeidet. Snart 30 år senere har barentsprosjekter bidratt til at tusenvis av barentsborgere har møttes, fått nye venner og stor kunnskap om sine naboer.

− Akkurat nå er vi inne i en vanskelig tid i Europa. Kontakten mellom de som bor i nabolandene i Barentsregionen er svært redusert etter at Russland gikk til angrep på sitt naboland Ukraina i februar 2022. Likevel, selv om kontakt mellom nabofolk akkurat nå er vanskelig, betyr ikke det at dialog mellom de som bor på hver sin side av en grense er mindre viktig. Kanskje tvert imot, sier daglig leder Lars Georg Fordal i Barentssekretariatet.

Viktige ildsjeler

Dette hadde ikke vært mulig uten alle de ildsjelene som har stått i fronten for alle møter, samlinger eller prosjekter. Dette er personer eller organisasjoner i alle ledd av samarbeidet, fra ministernivå og helt ned til de små folkelige prosjektene.

Prisen skal gå til en eller flere personer, organisasjoner eller andre som har utmerket seg spesielt i arbeidet med å fremme dialog, tillit og vennskap over grenser og mellom mennesker i Barentsregionen. 

– Juryen skal legge vekt på arbeid som fremmer dialog mellom land og mennesker i Barentsregionen, det skal være arbeid som er inkluderende og får personer til å møtes. Vinneren skal jobbe for vekst, utvikling og mangfold og ikke minst så er det viktig at arbeidet har vært godt synlig regionalt og nasjonalt, forteller jurylederen.  

Tidligere vinnere

I begrunnelsen for å gi Barents Sportskomité prisen for 2022 het det blant annet:

«Mottaker av årets pris er en aktør som fremmer dialog mellom unge i regionen. Som lar dem bli kjent med naboene over landegrensene. Som lar dem danne vennskap og få tillit til hverandre. Bygge broer og relasjoner. Dette fremstår som viktigere enn på lenge.» 

Tidligere år har prisen gått til den blandete norsk-russiske fiskerikommisjonen, Barents Press international og aktivisten Valentina Likhosjva, som blant annet var en av initiativtakerne til Barents Pride.