Rektor fikk med seg 1 million hjem

Påtroppende UIT-rektor Dag Rune Olsen fikk med seg prosjektstøtte til Barentspluss-programmet hjem til Tromsø.
UIT-rektor

Dag Rune Olsen (t.v.) starter i jobben som UIT-rektor til høsten. Onsdag møtte han sekretariatsleder Lars Georg Fordal.

­­Barentspluss er et utvekslingsprogram for russiske og norske universiteter i Barentsregionen. Denne uken innvilget Barentssekretariatet 1.082.000 kroner til programmet som administreres av UIT Norges Arktiske Universitet ved Campus Alta. 

Påtroppende rektor ved UiT Norges arktiske universitet, Dag Rune Olsen gjestet Barentssekretariatet onsdag. Olsen ønsker å utvikle det gode samarbeidet med russiske universitetsmiljø. Det er noe Barentssekretariatet selvsagt støtter opp om. Sekretariatsleder Lars Georg Fordal ønsker å samarbeide med UIT om å styrke russlandssamarbeidet. Et viktig virkemiddel er også videreføring av støtten til Barentspluss-ordningen. 

Barentsplussprogrammet ble opprettet i 1995. Det var den daværende Høgskolen i Finnmark som påtok seg oppdraget med å administrere Barentssekretariatets utvekslingsprogram for russiske og norske universiteter. Høgskolen ble etter hvert sammenslått med UIT Norges arktiske universitet og det er universitetets campus i Alta som har administrert stipendordningen og videreformidlet stipendmidlene og tildelingene til norske og russiske universiteter i regionen siden 1995. 

- Barentspluss-programmet har vært veldig viktig for å kunne gi norske og russiske studenter en mulighet til å kunne studere i sitt naboland, forteller Fordal. 

Han setter veldig stor pris på den jobben som UIT Norges Arktiske Universitet gjør med å administrere Barentspluss-programmet og fokuset de har på å øke studentutvekslingen i Barentsregionen.

De siste årene har UIT sett en nedgang i antall russiske studenter ved UIT. Det er en trend den påtroppende rektoren ønsker å gjøre noe med. Derfor vil han ha et høyt fokus på samarbeid med russiske universiteter, der blant annet Barentspluss-programmet blir et viktig virkemiddel for å gi studenter muligheten til internasjonale studier i Barentsregionen. 

Prosjektleder for Barentspluss er Natalia Kononova, som har arbeidssted ved Campus Alta.
Om du ønsker å finne ut mer om Barentspluss, gå til prosjektets infoside: