Q&A: Hvordan påvirker krigen barentssamarbeidet?

Vi får jevnlig spørsmål på epost eller telefon fra prosjektledere og andre involverte om barentssamarbeidet. Mange lurer på hva de kan samarbeide om nå som det er krig i Ukraina. Under har vi forsøkt å svare på en del av de vanligste spørsmålene.

Published 23. May 2022

I mars samlet Barentssekretariatet prosjektledere og folk som jobber med norsk-russisk samarbeid til digitalt treff for å prate om hvilke utfordringer barentssamarbeidet står overfor. Vi samlet en del av de innspillene og svarene vi fikk da i denne artikkelen, og har fylt på med nye spørsmål og svar siden.

Får du ikke svaret du lurer på her, ta kontakt med oss på e-post info@barents.no eller på telefon 78 97 70 50

Spørsmål og svar

Reiser er frarådet, mens digitale prosjekt kan støttes. Regjeringens reiseråd fraråder alle reiser til Russland på nåværende tidspunkt fordi det kan være vanskelig å reise tilbake. Norge er for tiden satt på russisk liste over uvennlige stater.

Barentssekretariatet kan ikke støtte kostnader til prosjektreiser til Russland så lenge UD fraråder reiser til Russland.

Dersom den russiske partneren mener det kan fungere å gjennomføre et prosjekt digitalt, vil Barentssekretariatet kunne støtte dette.

Barentssekretariatet åpnet for prosjektgjennomføring på videolink eller andre kreative digitale løsninger under koronapandemien og ordningen blir videreført på ubestemt tid.

Ja, vi vurderer hver søknad. Barentssekretariatets støtteordninger videreføres. Du kan søke om prosjektmidler, men det kan være vanskelig å gjennomføre prosjekter i praksis på grunn av gjeldende reiserestriksjoner og sanksjoner.

Barentssekretariatet er innstilt på å bidra med støtte innenfor gjeldende råd og retningslinjer. Søknader vurderes fortløpende.

Vi setter stor pris på alle spørsmål, prosjektsøknader og ideer fra dere til om hvordan vi kan fortsette med barentssamarbeid fremover.

Ta gjerne kontakt med oss direkte før du sender inn søknad.

Barentssekretariatet fortsetter å støtte internasjonalt samarbeid i Barentsregionen innenfor gjeldende råd og retningslinjer. Barentssamarbeidet videreføres, men enkelte arbeidsområder og samarbeidsprosjekter må settes på vent inntil videre.

Det er ikke ønskelig å kutte ut samarbeidet som er bygget opp over mange år, men hvilke prosjekter som kan gjennomføres må vurderes fra sak til sak.

Vi har også gjort en del endringer i våre retningslinjer, der det blant annet er lov til å gjennomføre prosjekter uten russisk partner nå. Les mer om det her:
Barentssekretariatet endrer kravene til prosjekter.

Det skal være mulig å få visum til Norge. Kontakt det lokale visumsenteret for åpningstider for innlevering.

Her er linken til visumsentrene i Murmansk og Arkhangelsk: 
Murmansk: https://visa.vfsglobal.com/rus/en/nor/attend-centre/Murmansk
Arkhangelsk: https://visa.vfsglobal.com/rus/en/nor/attend-centre/Arkhangelsk

Norge er utpekt som et fiendtlig land av Russland, og Putin har uttalt seg negativt om russere som samarbeider med Vesten. Vi oppfordrer alle prosjekteiere og partnere til å vurdere sitt prosjekt og forholde seg til myndighetenes offisielle reiseråd for begge land.

Det må foretas en vurdering av sikkerhetsaspektet i alle samarbeidsprosjekt med russiske aktører. Det må gjennomføres grundige samtaler med russiske deltakere og prosjektpartnere der disse bes vurdere sin egen sikkerhet knyttet til deltakelse i prosjektsamarbeidet.

Vi oppfordrer den russiske parten til å sjekke ut dette med sitt hjemlands tollmyndigheter.

NB: det skal ikke betales kontanter hvis formålet er å omgå internasjonale sanksjoner.

Med noen få unntak stilles alt samarbeid Norge har med russiske myndigheter i bero. Det gjelder på nasjonalt, regionalt og lokalt myndighetsnivå - og på institusjonsnivå. Det betyr at Barentssekretariatet ikke kan støtte prosjekter hvor den russiske partneren er en statseid institusjon. Situasjonen kan endre seg.

Barentssekretariatet kan i dag kun støtte prosjekter med uavhengige russiske aktører.

Vi kan støtte prosjekter der den russiske parten er en uavhengig organisasjon.

Det er viktig å sette seg inn i hvordan den russiske samarbeidspartneren er organisert. Dersom det er en frivillig organisasjon, kan vi støtte samarbeidsprosjektet. Dersom den russiske partneren er organisert under et myndighetsorgan, for eksempel fylke eller kommune, kan ikke vi støtte samarbeidet.

Som hovedregel skal alle avtaler mellom norske og russiske institusjoner legges på is. Institusjonene kan velge å opprettholde avtaler, men det skal gjøres en grundig vurdering i hvert enkelt tilfelle. For eksempel skal eventuelle avtaler og samarbeid innenfor atomberedskap og fiskeri- og ressursforvaltning inntil videre fortsette som før.

Hvis din samarbeidspartner er unntatt sanksjoner og andre retningslinjer fra myndighetene, kan du sende oss dokumentasjon sammen med din søknad.

Vi kan komme til å støtte prosjekter som for eksempel bare involverer nordmenn og russere bosatt i Norge. Når det gjelder aktører bosatt i andre europeiske land, må vi vurdere dette konkret. Vi har fått signaler om at vi kan utvide det geografiske området for prosjekter noe, men vårt hovedfokus er jo Barentsregionen.

Ta gjerne direkte kontakt med en saksbehandler for å avklare dette nærmere hvis dere ønsker å søke. Vi har ikke hatt slike tilfeller ennå og må vurdere dette konkret dersom situasjonen skulle oppstå.

Liste over saksbehandlere for de forskjellige områdene finnes her.

Representantene i Barents Regional Youth Council (BRYC) representerer ingen myndigheter, de representerer seg selv som enkeltpersoner i en internasjonal organisasjon. Derfor kan møtene i BRYC fortsette. Dermed kan vi støtte BRYC-prosjekter dersom de søker om dette.

Vi skiller ikke mellom politisk og ikke-politisk arbeid når vi vurderer hvem som er samarbeidsparten. Dessverre er det slik at vi heller ikke kan støtte ikke-politisk arbeid dersom den russiske parten er en organisasjon underlagt myndighetene. Det er den reelle tilknytninga til myndighetene vi legger vekt på.

Vi har sett eksempler på organisasjoner som er omtalt som NGO (ikke-statlig organisasjon), men som likevel er etablert av og styres av staten. Det kan også gjelde andre typer organisasjoner, som for eksempel kommersielle organisasjoner. Vi kan være behjelpelige med å sjekke ut dette, men dersom vi er i tvil, vil vi ikke kunne støtte prosjektet nå.

Mange føler et behov for å ha kontakt med sine partnere nå, andre føler det kan medføre risiko. Vi bør respektere ønskene til våre russiske partnere når det gjelder kontakt under nåværende forhold og ta vare på våre russiske venner så godt vi kan.

For prosjekter som må fryses, holder det å si til den russiske partneren at prosjektet er berostilt fordi dere ikke kan samarbeide med organisasjoner underlagt russiske myndigheter på nåværende tidspunkt.

Mange er også bekymret for at kontakt med utlandet kan utgjøre en risiko eller oppleves ubehagelig. Det bør vi respektere.

Dere kan velge å vente med å avslutte prosjektet til 1. desember. Det kan bli mulig å gjennomføre prosjektet i en eller annen form senere i år. Det er også mulig å avslutte prosjektet allerede nå og få dekket kostnader som har påløpt.

BarentsKult kan være mer fleksibel og utsette frister utover 2022. Ta kontakt så finner vi en løsning.

Det skal være mulig så lenge bankene som skal motta overføringen ikke er omfattet av SWIFT-sanksjonene. Husk å avtale dette i forkant med deres russiske partner.

Lurer du på noe mer?

Ta kontakt med våre saksbehandlere eller send ditt spørsmål til info@barents.no