Alle prosjekter

Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
800 000 NOK

Gjennom årene har Barents Spektakel blitt en essensiell brobyggingsfestival, tverrfaglig møteplass og internasjonal folkefest for hele Barentssamfunnet.­­

Tromsø kommune
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
45 000 NOK

­­Kulturskolen i Tromsø i samarbeid med Barneteaterskolen i Murmansk ved hjelp av RuNo Teater Ekaterina Bespalova delta i den internasjonale teaterfestivalen for barn og ungdom GRANI.

Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
280 000 NOK

­­RuNo Teater Ekaterina Bespalova skal i samarbeid med en revygruppe fra Nord-Norge, gruppen fra Kulturhuset Pervomajsky og Hålogaland Amatørteaterselskap arrangere Senior Barents Digitalt i februar 2021.

Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
306 000 NOK

The Student Forum aims at fostering peer-based learning and professional development amongst students.­­

Prosjektstart dato
Prosjekt størrelse
432 000 NOK

Rådene for personer med funksjonsnedsettelser i Murmansk og Troms og Finnmark skal gjennomføre et samarbeidsprosjekt for å styrke unge mennesker med funksjonsnedsettelser sine muligheter i overgangsfasen fra skole/utdanning til arbeidslivet.­­

Stiftelsen Tromsø Internasjonale Filmfestival
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
1 000 000 NOK

Tromsø internasjonale filmfestival vil i 2021 invitere profesjonelle musikere fra Barentsregionen til å lage ny musikk til en film fra stumfilmepoken.­­

Gruben barnekor
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
108 000 NOK

Musikk for alle vinder er ett prosjekt mellom Gruben barnekor og russiske kor- og musikkskoler i Petrozavodsk.

Stiftelsen Tromsø Internasjonale Filmfestival
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
1 000 000 NOK

Unikt kunstnerisk innhold og en åpen dialog mellom kunstnere og publikum er kjernen i dette prosjektet.­­

Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
90 000 NOK

Selskapet ønsker å gjennomføre en forstudie for å analysere mulighetene for å i fremtiden inngå partnerskap med russiske reisebyråer/aktører som selger skreddersydde reiser til Norge.­­

Kirkenes Salsaklubb
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
24 000 NOK

Kirkenes Salsaklubb skal utvikle samarbeidet mellom Kirkenes Salsaklubb og Hola Danseskole slik at Kirkenes Salsaklubb kan fortsette å dra nytte av kompetansen fra Hola Danseskole til å ytterligere styrke klubbens dansenivå. Samt legge til rette for ytterligere fortsatt gjensidig kulturutveksling.

Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
90 000 NOK

Stella Polaris AS ønsker gjennom prosjektet å benytte de relasjoner man har i Nordvest-Russland til å få en oversikt over hvilke nye rekeaktører som er kommet til på russisk side i den hensikt å innlede et mulig, framtidig samarbeid med disse.­­

ICE-9 AS
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
162 000 NOK

Green Ice Camera is a project between Russia, Norway, Finland and Sweden and to collectively create protocols for sustainable media production and a database of creative companies in the region.­­

Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
314 000 NOK

Barents.New.1.0-prosjektet er knyttet til videreutvikling av tematiske grenseoverskridende nettverk, kunnskapsutveksling og utforming av kunnskapsbaserte tjenester for bedrifter og gründere i det grenseoverskridende området mellom regionene Finnmark og Murmansk.­­

Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
550 000 NOK

I dette prosjektet skal vi sammen med Norske, Russiske og Svenske kunstnere ta de innover oss at grensene er stengte.­­

Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
290 000 NOK

Some 50 small companies and exam candidates from five universities in the Barents Region will support growth in the region bringing together students and local job opportunities.­­

Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
80 000 NOK

Selskapet gjennomførte i 2019 et forprosjekt med partnersøk og logistikk blant russiske rederier vedrørende etablering av en fryseterminal i Tromsø.­­

Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
122 000 NOK

­­

Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
200 000 NOK

­­

Matematikklandet Utdanningssenter
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
145 000 NOK

­­

Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
170 000 NOK

­­