Lytring

Applicant
Nordlandsforskning AS
Nordland
Partner
Karelia
Prosjekt størrelse
81 000 NOK
Prosjektstart dato

­­

Lytring tildeles midler til å gjennomføre debatten "Hva ville Russland med Nord-Norge?". Den handler om minnekulturen/minnediplomatiet i nord, og samler forskere fra UiT og Nord, samfunnsaktører, diplomater og politikere både fra landsdelen og fra sentrale strøk. Målet er å diskutere denne delen av Barentssamarbeidet i et sikkerhetspolitisk lys.

 

­­

Number of participants in the project

Project total
125
Norwegian
125