Kommende prosjekter

Prosjektstart dato
Prosjekt størrelse
60 000 NOK

­­

The Narvik War and Peace Centre (Narvik, Norway) and Murmansk Museum of Regional Studies (Murmansk, Russia) will continue work on the project Childrens Front - creating a joint exhibition about childhood in the High North during WWII.

Kirkenes Salsaklubb
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
3 700 NOK

­­

Kirkenes Salsaklubb bli stiftet i november 2018. Vi har nå 20 medlemmer fra fra Sør- Varanger og samarbeider med salsaklubben i Tana.

Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
395 000 NOK

­­

Arbeidsgruppe for urfolk i Barentsregionen (WGIP) planlegger å arrangere Barents urfolkskongress, med påfølgende internasjonal konferanse, i mai 2019.

Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
250 000 NOK

­­

Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
75 000 NOK

­­

Tourism Experiences from Arctic Food project er et transnasjonalt samarbeid mellom Finland, Russland og Norge som skal foregå over en 2-års periode fra 2019-2021. Det er ledet av Samuli Mikkola (Director of economic Development) og Eila Rimpilainen (International Coordinator) fra Inari kommune i Finland. Prosjektet vil gjøre den arktiske regionen til en attraktivt destinasjon for matturisme.

Hålogaland Amatørteaterselskap
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
385 000 NOK

­­

En norsk gruppe på 15 personer fra hele Nord- Norge reiser til Petrozavodsk for å delta i samlingen/workshop/seminar Step Forward for funksjonshemmede 1.-4. juni og 18.-23.september 2019.

Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
120 000 NOK

­­

ÁIGI ønsker å finne samarbeidspartnere i Russland som kan være med å bidra til vår vekst og etablering i landet. Med vår nordisk inspirerte produkter og ur-nordiske navn (samisk) tror vi ÁIGI har et stort potensiale i Russland.

Stiftelsen Midt-Troms Museum
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
120 000 NOK

­­

Samarbeid mellom to ungdomskolegrupper, 7. klasse, som sammen med lærer får instruksjon om insamling, identifisering og registrering av småkryp, med særlig vekt på insekter og edderkopper.

Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
116 000 NOK

­­

Formålet med prosjektet er å videreutvikle et judo Barentssamarbeid gjennom et nettverk av judoklubber mellom norsk, russisk, finsk og svensk side i Barentsregionen. Vi ønsker å fortsette å etablere judo som en del av idrettspillaren i Barentssamarbeidet gjennom prosjektet Bodø Barents Judo Cup og leir i Bodø 07-10. juni 2019.

Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
65 000 NOK

­­

Den statsvitenskaplig linjeforening ved UIT, ønsker å gjennomføre denne studieturen for å øke kompetansen innenfor samarbeid mellom Norge og Russland. Vi samarbeider med MASU for å få informasjon fra begge sider, vi skal også gi en presentasjon på et tema de ønsker å høre om fra vår side. Turen foregår i Murmansk.

Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
22 000 NOK

­­

Pasvik International er en stor fotballturnering og Tine fotballskole for jenter og gutter 10-13 år.

Natur og Ungdom
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
134 000 NOK

­­

Natur og Ungdom driver gjensidig erfaringsutveksling med ungdommer i russiske miljøbevegelse. I år deltar de på hverandres sommerleire og flere større arrangementer.

Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
70 000 NOK

­­

Barents Cycling Cup har vært arrangert siden 2011, og er tre sykkelrittarrangementer i Russland, Norge og Finland årlig. I år er rittarrangementene 15.-16. juni Tana i Norge, 6.-7. juli i Luosto, Finland og 31. august-1. september i Murmansk. Vårt mål er å skape og opprettholde idrettsarenaer for barn og unge over landegrensene.

Norsk-russisk vennskapsforening
Prosjektstart dato
Prosjekt størrelse
94 000 NOK

­­

Russiske skoleelever skal sammen med sine lærere i historie delta på åpningen av et nytt monument i Vardø. Monumentet er satt opp for å hedre sovjetiske krigsflygere. Under besøket sitt i Vardø skal de samle informasjon om krigsflygerne som skal formidles videre i aviser, nettaviser, TV. Videre skal den innsamlede informasjonen brukes i undervisningen på skolen og formidles på skolenettsider og i lokale massemedier. I juni i år vil Norsk Russisk venneforening i Vardø avduke et nytt monument i Vardø som hedrer falne sovjetiske krigsflygere som døde her. Her vil lærere og elever fra Arkhangelsk delta.

Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
45 000 NOK

­­

Gruppa Krovy i Kirkenes har sammen med Aleksandr Bob Borisov og gruppa Janghle i Murmansk planer om å kjøre dobbelkonserter i Murmansk og Kirkenes i forbindelse med fødselsdagen til Viktor Tsoy 22-23 juni 2019.

Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
80 000 NOK

­­

Nordisk Ung Filmfestival (NUFF) og InFilm/Creative Spirit Arkhangelsk skal arrangere en filmmusikworkshop i Tromsø i perioden 21.-30. juni 2019. 4 unge musiker fra Arkhangelsk og 4 fra Tromsø skal møtes for å lage/produsere filmmusikk og lyddesign under NUFF filmworkshopene til ulike kortfilmer under veiledningen av to workshopledere. Målet med prosjektet er kompetanseheving og utvikling av samarbeid mellom russiske og norske unge musikere.

Prosjektstart dato
Prosjekt størrelse
180 000 NOK

­­

St.Hans-helga arrangerer 4H Nordland en 4H-leir i Bodø med deltakere fra 4H i Nordland, Troms, Finnmark og Apatity 4H.

Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
240 000 NOK

­­

Formålet med prosjektet er å la ungdommer fra Petrozavodsk og Mo i Rana bli kjent med hverandre gjennom felles kulturaktivitet og opplevelser. Gruben barnekor skal besøke Petrozavodsk Musikk- og korskole. Reisen skal foregå i juni 2019. I Petrozavodsk skal vi synge, spille og ha opptredener i lag.

Troms Orienteringskrets
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
75 000 NOK

­­

Barentsleir i orientering og samvær koblet til Midnattsolgaloppen 2019 i Alta.

Pasvik folkehøgskole
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
100 000 NOK

­­

"Språkkurs 2019" er en kurssamling i norsk og russisk språk som finner sted i sommer på Pasvik folkehøgskole. Språkkurset er intensivt og går over 10 kursdager, hvor innholdet i stor grad er undervisning i språk, men det er også en sosial og kulturell dimensjon over kurssamlingen.