Alle prosjekter

Båsmokoret
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
200 000 NOK

­­

Karlebotn skole
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
110 000 NOK

­­

Salten Kultursamarbeid
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
125 000 NOK

­­

Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
395 000 NOK

­­

Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
15 000 NOK

­­

Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
40 000 NOK

­­

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi UiT
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
270 000 NOK

­­

Linda Fredriksen
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
60 000 NOK

­­

Tromsø Kulturskole
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
150 000 NOK

­­

Tromsø Kulturskole
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
220 000 NOK

­­

Varangerfestivalen
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
200 000 NOK

­­

Norbareus
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
95 000 NOK

­­

Samisk kirkeråd
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
176 000 NOK

­­

Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
50 000 NOK

­­

Norges Musikkorps Forbund Nord Norge
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
98 000 NOK

­­

Ungdommens Hus
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
180 000 NOK

­­

Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
80 000 NOK

­­

Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
165 000 NOK

­­

Brønnøy KFUK-KFUM speidere
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
90 000 NOK

­­

Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
220 000 NOK

­­