Samarbeid om utvikling av Yukigassen i Murmansk, Arkhangelsk og Vardø

Applicant
Yukigassen Norway
Finnmark
Partner
Arkhangelsk byadministrasjon
Arkhangelsk
Prosjekt størrelse
287 000 NOK
Prosjekttype
Kultur
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
65
Russian
33
Norwegian
32
Young
30(Norwegian and Russian)

­­

Yukigassen skal arrangeres i Vardø og Murmansk vinteren 2019. For å bli bedre på å arrangere Yukigassen, videreutvikle og styrke arrangementet, skal samarbeidsprosjektet legge til rette for utveksling av lag, dommere og administrativt personell under Yukigassen i Vardø og Murmansk. Vi satser på rekruttering av unge og vil spesielt legge til rette for felles ungdomsaktiviteter under arrangementene. Samarbeidsprosjektet vil også tilrettelegge for en snøskulptur workshop med instruktører fra Russland og hobby-artister fra Vardø i forkant av Yukigassen i Vardø. Hensikten er å skape en med estetisk og attraktiv turnering.