Intensivkurs MASU og UiT del 2

Applicant
UIT Norges Arktiske Universitet
Troms
Partner
Murmansk Arctic State University
Murmansk
Prosjekt størrelse
138 000 NOK
Prosjekttype
Kompetanse
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
26
Russian
13
Norwegian
13

­­

Formålet med prosjektet er å gjennomføre del 2 av Intensivkurset, hvor del 1 ble fullført ved UiT Alta uke 11, 2018. Ved fortsatt å øke den faglige forståelsen av hvordan sosialt arbeid med barn og unge utøves innenfor 2 av landene i Barentsregionen. Gjennom erfaringsutveksling og det å se fagområdet fra ulike perspektiver, økes kompetansen og forståelsen innenfor fagfeltet.