Films from the North 2018

Applicant
Stiftelsen Tromsø Internasjonale Filmfestival
Troms
Partner
Northern Character Film and TV festival
Murmansk
Prosjekt størrelse
900 000 NOK
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Barentskult

­­

Prosjektet utvikler en vesentlig arena for filmbransje i Barentsregionen. Gjennom ulike tiltak vil profesjonelle filmskapere få mulighet til å vise frem sine nyeste verk til et stort publikum. Vi vil lage og presentere kort- og dokumentar-filmprogrammet «Film fra Nord», som består av filmer fra nordområdene på TIFF i januar. Etter festivalen blir et utvalg av filmer fra dette programmet presentert i Nordvest-Russland og i Nord-Norge, gjennom en turné med filmskapere tilstede. Vi skal også samarbeide med filmskapere og andre filmformidlere i regionen om program, kompetanseutvikling og -utveksling gjennom hele året. Dette vil styrke TIFFs posisjon som en av de viktigste kulturformidlere, utvikle publikum og filmbransje i Barentsregionen, samt gi rom for å la filmskapere fortelle historier fra Nordområdene.

Number of participants in the project

Project total
50
Foreign
10
Norwegian
29