BAR International 2017 - "Kulturstevner"

Applicant
Pikene på broen
Finnmark
Partner
Arctic Art Forum
Arkhangelsk
Prosjekt størrelse
1 000 000 NOK
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Barentskult

­­

PB har hatt årlige prosjektbaserte besøksprogram for kunstnere i Barents fra 2004. Vi introduserer dem for området gjennom et aktivt informasjonsprogram, reiser i grenseområdet, besøk til virksomheter og samtaler med lokale eksperter om relevante tema. Gruppesammensetningen i programmet, bidrar til nye, aktuelle nettverk for deltakerne. Programmet tilpasses deretter til og gir den enkelte best mulig grunnlag for å gå inn i en ide og produksjonsfase for ny aktuell kunstproduksjon som kommenterer liv og samfunn i våre nordlige områder. Underveis vil et interaktivt BAR tilbud gi barn, unge og andre ny kunnskap og gode opplevelser.

Number of participants in the project

Project total
65
Foreign
18
Norwegian
32
Young
65(Norwegian and Russian)