Den nordlige sjørutes historie

Applicant
UIT Norges Arktiske Universitet
Troms
Partner
Northern-Arctic Federal University
Arkhangelsk
Prosjekt størrelse
120 000 NOK
Prosjekttype
Kultur
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
7

­­

Våre dagers voksende interesse for Den nordlige sjørute (NSR) har aktualisert behovet for et solid og oppdatert verk om utforskningen og den historiske bruken av Den nordlige sjørute fra 1500-tallet til i dag. En gruppe norske og russiske historikere, samt én nederlandsk, går nå sammen for å lage en slik bok. Prosjektmidlene skal brukes til gjennomføringen av et seminar i Tromsø høsten 2015 viet dette emnet.