Bordercrossing jazz

Applicant
Luni Tjuns
Finnmark
Partner
Alaska Club
Murmansk
Prosjekt størrelse
200 000 NOK
Prosjekttype
Kultur
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
90
Young
40(Norwegian and Russian)

­­

Formålet med å lage Bordercrossing Jazz er å samle de små miljøene på begge sider av grensen og styrke kulturutvekslingen. Dette ønsker vi å få til ved hjelp av diskusjoner ledet av lærere ved musikkskolen i Murmansk, og jamsessions med deltakere fra begge sider av grensen, samt konserter.