Bli en god gravejournalist

Applicant
Nordisk informasjonskontor i Nord-Norge
Finnmark
Partner
Barents Press Russland
Murmansk
Prosjekt størrelse
250 000 NOK
Prosjekttype
Media
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
12

­­

Gjennom en spesielt tilpasset kurspakke skal russiske journalister i Barentsregionen få en verktøykasse som vil sette dem i stand til å utøve kritisk og gravende journalistikk på hjemlige forhold. Kurset foregår delvis i Kirkenes og delvis på den internasjonale gravekonferansen GIJC på Lillehammer. Vi vil legge til rette for at våre deltagere knytter kontakt med norske gravejournalister.