Barents judo cup og leir i Bodø 2015

Applicant
Bodø judoklubb
Nordland
Partner
Arkhangelsk Judoforbund, Murmansk Judoforbund
Murmansk
Prosjekt størrelse
150 000 NOK
Prosjekttype
Idrett
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
188
Young
147(Norwegian and Russian)

­­

Formålet med prosjektet er å videreutvikle Barentssamarbeid innen judo gjennom et nettverk av judoklubber på både norsk, russisk, finsk og svensk side i Barentsregionen. Vi ønsker å etablere judo som en del av idretts-pillaren i Barentssamarbeidet gjennom prosjektet Bodø Barents Judo Cup og leir i Bodø 5.- 7. juni 2015.