Arctic Urban sustainability in Russia

Applicant
Barentsinstituttet, UiT
Finnmark
Partner
Luzin Institute for Economic Studies RAS, Kola Science Centre
Murmansk
Prosjekt størrelse
120 000 NOK
Prosjekttype
Kompetanse
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
30

­­

Barentsinstituttet ved UiT Norges Arktiske Universitet skal arrangere en konferanse den 24. - 26. september 2015. Under tittelen "Arctic Urban Sustainability in Russia" skal deltakere fra Nord-Norge, Nordvest og Nord Russland, fra Finland, fra Sverige, USA og Canada presentere og diskutere bærekraftighet i byer i Nordområdene og Arktisk. Hovedmålet for konferansen er å gi oppmerksomhet til problemer med bærekraft i russiske og andre sirkumpolare byer i Arktis og for å diskutere mulige løsninger.