Arctic Urban sustainability in Russia

Applicant
Barentsinstituttet, UiT
Finnmark
Partner
Luzin Institute for Economic Studies RAS, Kola Science Centre
Murmansk
Prosjekt størrelse
120 000 NOK
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Kompetanse

­­

Barentsinstituttet ved UiT Norges Arktiske Universitet skal arrangere en konferanse den 24. - 26. september 2015. Under tittelen "Arctic Urban Sustainability in Russia" skal deltakere fra Nord-Norge, Nordvest og Nord Russland, fra Finland, fra Sverige, USA og Canada presentere og diskutere bærekraftighet i byer i Nordområdene og Arktisk. Hovedmålet for konferansen er å gi oppmerksomhet til problemer med bærekraft i russiske og andre sirkumpolare byer i Arktis og for å diskutere mulige løsninger.

Number of participants in the project

Project total
30