Barentshuset

Applicant
Dahl & Uhre Arkitekter AS
Troms
Partner
Friday milk
Murmansk
Prosjekt størrelse
210 000 NOK
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Næring

­­

Søker ønsker å gjennomføre en mulighetsstudie som skal synliggjøre mulighetene som ligger i et nytt Barentssenter i Kirkenes.Det vil være et utvidet hovedkontor for Barentssekretariatet og relaterte kompetansemiljø i lokalsamfunnet, men som også vil gi rom for øvrige aktører innen kultur, næring, utdanning og offentlige funksjoner. Studien vil vurdere forskjellige løsninger for funksjonsammensetninger for et slikt hus, hvilke aktører som kan være tilknyttet det, lokalisering i Kirkenes og forskjellige økonomiske modeller for etablering og drift. Hensikten er å lage en visjon for et Barentssenter som kan danne grunnlag for en videre prosess fram mot etableringen av et Barentshus.

Number of participants in the project

Project total
5