Universell utforming innen transport i et nordkalottperspektiv

Applicant
Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland fylke
Nordland
Partner
Ministry of Labour and Social Development
Murmansk
Prosjekt størrelse
200 000 NOK
Prosjekttype
Kompetanse
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
216
Young
16(Norwegian and Russian)

­­

Konferansen arrangeres i den hensikt er å utveksle kunnskap og erfaringer om universell utforming innen transportfeltet mellom nordiske og russiske miljøer. Hensikten er at det også derigjennom skal etableres samarbeidskonstellasjoner som kan føre til konkrete fellesprosjekter i etterkant av konferansen.