Summer (Autumn) School for fisheries students 2013

Applicant
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi UiT
Troms
Partner
Murmansk State Technical University
Murmansk
Prosjekt størrelse
270 000 NOK
Prosjekttype
Kompetanse
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
33

­­

Hovedtanken med dette prosjektet er å gi fiskeri og marint orienterte studenter fra Russland og Norge, med forskjellig type faglig bakgrunn, en mulighet for sammen å delta i "sommer‐eller høst‐skolen" i fiskerikunnskap. Skolen vil gi en bred tilnærming til å forstå muligheter og utfordringer innen fiskeriforvaltning i vid forstand i Barentsregionen. Skolen skal delvis holdes i Murmansk og delvis i Tromsø fra tidligst 15. august til senest 31. desember hvert år. Fremtredende forskere, næringslivfolk og ansatte i offentlig forvaltning vil inviteres til å gi forelesninger og delta i faglige diskusjoner.