Sleepless Night - Våkenetter

Applicant
Varangerfestivalen
Finnmark
Partner
Amadeuskoret
Murmansk
Prosjekt størrelse
200 000 NOK
Prosjekttype
Barentskult
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
45

­­

Varangerfestivalens festivalkor, sammensatt av sangere fra Varanger og Murmansk skal i august 2013 presentere forestillingen "Sleepless nights ‐ Våkenetter". Forestillingen er kunstnerisk grenseoverskridende og sammensatt av korverker, instrumentalimprovisasjon og videoinstallasjoner. "Sleepless nights ‐ Våkenetter" tematiserer vårt arktiske liv gjennom vårt forhold til de spesielle lysforholdene vi deler på tvers av landegrensene. I det arktiske lyset dannes en felles nordlig identitet og framtid.