Samiske kirkedager 2013

Applicant
Samisk kirkeråd
Troms
Partner
The Russian Orthodox Church
Murmansk
Prosjekt størrelse
176 000 NOK
Prosjekttype
Urfolk
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
1010
Young
115(Norwegian and Russian)

­­

Samiske kirkedager er et allsamisk arrangement for samisk kirkeliv i Norge, Sverige, Finland og Russland. Kirkedagene finner sted 9. ‐ 11. august 2013 i Mo i Rana, for tredje gang i historien og for første gang i Norge. Inkludering av ortodoks tradisjon og samer i Russland vektlegges. Andre partnere er blant annet The Lutheran Church of Ingermannland, Murmansk, og Samarbeidsrådet for Kristne Kirker i Barentsregionen, Oulu.