Prosjekt Samspill 2013

Applicant
Møysalen nasjonalparksenter AS
Nordland
Partner
Lapland State Biosphere Reserve
Murmansk
Prosjekt størrelse
36 000 NOK
Prosjekttype
Kompetanse
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
56
Young
20(Norwegian and Russian)

­­

Møysalen nasjonalparksenter skal ‐ i samarbeid med kommunal ledelse, Innlandet lokalutvalg, lokale organisasjoner, lag og foreninger arrangere en feiring av 10‐års dagen for opprettelse av Møysalen Nasjonalpark. Arrangementet vil gå over to dager hvor første dagen er en økocamp med kulturelle, historiske og kunstneriske innslag. 29. august vil det bli arrangert en spesiell topptur til Møysalen som høydepunkt og avslutning av feiringen. I vårt treårige samarbeid med Lapland Biosphere Reserve har vi opparbeidet gode relasjoner, og vi vil fortsette det gode samarbeidet og imøteser deltakelse fra Lapland Reserve med seminarinnslag, kunnskapsutveksling og naturbaserte opplevelser over landegrensene.