Pensjonistkurs Pasvik folkehøgskole 2013

Applicant
Pasvik folkehøgskole
Murmansk
Partner
Skole 31
Murmansk
Prosjekt størrelse
80 000 NOK
Prosjekttype
Kultur
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
30

­­

Pasvik folkehøgskole har arrangert pensjonistkurs i mange år, de siste seksten årene også med russiske deltakere fra våre vennskapsskoler i Russland. Formålet er å komme sammen og lære om hverandres pensjonisttilværelser og å utveksle ideer om hvordan man kan gjøre pensjonisttilværelsen bedre. Vi har noe å lære av hverandre ‐ også som pensjonister. Det understrekes også nødvendigheten av å organisere seg i pensjonistforeninger i Russland.