Norsk‐russisk samspillprosjekt på Kalottspel 2013

Applicant
Kallottspel
Troms
Partner
Arkhangelsk Regional Government
Arkhangelsk
Prosjekt størrelse
120 000 NOK
Prosjekttype
Kultur
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
12
Young
11(Norwegian and Russian)

­­

Vi ønsker å samle 11 av de fremste unge musikktalentene innen forskjellige genre i nordlige områder av Norge og Russland til en workshop på Kalottspel 2013. Der skal de jobbe sammen i en uke der folkemusikk fra nordområdet kobles mot elementer av jazz, blues, funk og progressiv rock. Dette skal resultere i en konsert på festivalen – og det langsiktige målet er at produksjonen kan videreutvikles og sendes ut på turné sommeren 2014. Dette prosjektet vil vise hvordan folkemusikken kan brukes i en musikalsk genreblanding. Prosjektet kan dermed brukes til å spre folkemusikken til andre festivaler i nordområdet.